mandag 15. juli 2013

Rødskvetting og brønnpissing

Svein Tuastad har lest Nina Witoszeks kapittel i Sørensens (red) nye antologi om venstreekstremismen (Dag og Tid 12. juli):

I antologien vert det ofte problematisk at alle - jamvel dei i omlandet - vert greidde under same ekstremistkammen. Jamfør Nina Witoszek. Ho påstår det er ein «klar sammenheng» mellom ideane til Marcuse, Chomsky og Foucault og terroren til Brigate Rossi og Rote Armee Fraktion. Ho argumenterer for at «majoriteten av de vestlige 68'erne baserte seg på ‘voldelige bøker og retorikk' som dyrket brutal maktbruk og ga næring til ekstremisme». Denne forma for tenking hjå 68-arane har «avfødt en triumferende, postmoderne, anti-humanistisk vending i vestlig akademia som har vedvart fram til vår egen tid».

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Kven er desse 68-arane? 15-20 år eldre en postmodernistane i alle fall. Det er tale om to heilt ulike strøymningar, på henholdsvis 70- og 90-talet, der den siste var ein slags liberal reaksjon på den fyrste. Kvifor ikkje berre skulde alt på kulturmarxistane, som dei pleier å gjere?

Ein kan seie mykje om Øystein Sørensen, men eg hadde trudd han hadde halde seg for god for dette verket.

Konrad sa...

Foucault var vel for sent ute til å ha noen intellektuell innflytelse på 70-tallets "kulturmarxister".

Witoszeks analyse er lettbeint og omtrentlig.

Sørensen har vel gjort en grei jobb, men en del av bidragsyterne han har invitert med har det ikke. Også Hagtvet er noe pompøs og polemisk.