onsdag 10. desember 2008

Derfor trenger vi ikke DLF

Onar Åm gjør et poeng ut av at vi virkelig trenger Det lilla folkepartiet. Det er et særdeles dårlig poeng.

Komiske Vegard

DLF er like liberale som DDR var demokratisk, ja hva annet kan man si om de "analysene" DLFs Vegard Martinsen leverer. Han presterer å gi skylden for Heimdals-drapet på strenge regler for næringsetablering og drosjeløyve. Dette må være Norges-rekord i krampeaktig argumentasjon, men det er vel ikke rart: Martinsen forsøker å bortforklare mulig rasistisk drap
samtidig som han preker det liberalistiske evangelium. DLF forsøker altså det kunststykket å kombinere radikal liberalisme med god gammeldags rasismebortforklaring.

Vegard Martinsen skriver ellers i sin VG-blogg:

"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.

Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status."

I samme innlegg beklager han at hijab-forbudet på tyrkiske universitet kan bli opphevet.

Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang.

Kataloghaien Amundsen

Børge Svanstrøm Amundsen stilte til valg på DLFs liste i Oslo i 2007. Det eneste "liberale" ved Amundsen er hans forretningsmetoder - liberal i den forstand at alt er tillatt for å lure "kunden" (i anførsel fordi folk ofte ikke vet at de er kunder hos DNOF).

I 2005 svartelistet NHO B.S. Amundsens firma DNOF sammen med andre kataloghaiverstinger. I følge Dagens Næringsliv (4. aug 2005) toppet DNOF klagelisten hos Bedriftsforbundet.

En kompis av Amundsen startet også kataloghaifirmaet "Etableringssenteret" (registrert på Seychellene).

DNOF skryter i følge Nettavisen av sin "juridiske avdeling" som på forespørsel viser seg å bestå av bare den ufaglærte ("autodidakt") Børge S. Amundsen selv. Hos Nettavisen kan dere også lese om triksene DNOF bruker.

”Vi tok umiddelbart etter telefonsamtalen kontakt med Forbrukerrådet, og vi var visst ikke de første som hadde slike opplevelser med dere. Dere har tydeligvis opparbeidet dere litt av et rykte i de kretser.

Da dere tok kontakt første gang, hadde dere tydeligvis funnet vårt firmanavn i Brønnøysundregisteret. Da burde dere også ha sett at vi har reservert oss mot bruk av opplysningene i direkte reklame. Her har dere brutt loven! Da håper vi at denne saken avsluttes her og nå. Vi kommer ikke til å betale noen faktura fra dere, og vi kommer heller ikke til å gjøre avtaler med dere! Det er bortkastet tid og ressurser å forsøke seg på noe mer lureri overfor oss!”

Her er
lydopptak av salgssamtale (wma-format hos Nettavisen).

I korrespondansen med sine ”kunder” understreker DNOF at ”bygger på objektivismen, et integrert filosofisk system i den aristoteliske tradisjon, som forefekter rasjonalitet, rasjonell egoisme og politisk frihet, dvs. kapitalisme og markedsøkonomi”. Dette er åpenbart inspirert av Ayn Rands filosofi (og det er åpenbart at Amundsen er selvlært også på dette området), en filosofi som visstnok er særlig populær i Fremskrittspartiet og beyond. Skal vi forstå dette slik at Amundsen legitimerer sin ukonvensjonelle forretningsdrift med Ayn Rands filosofi? Altså at ytre høyres ideologi nærmest brukes til å legitimere tvilsom forretningsdrift? Innvandrere og muslimer har tydeligvis ikke monopol på tvilsom moral.

Dette er altså den samme Amundsen som er opptatt av den slappe hygienen i kebabsjapper, tvilsom forretningsdrift, fanteri og andre alvorlige konsekvenser av innvandring. Velvel, på seg selv kjenner man andre.

På FrittForum skriver Amundsen bl.a.:
"
Når man allikevel driver utenfor loven så gir man som regel blanke i resten også. I et fritt marked hvor man står i fare for å bli saksøkt for åpenbare skjødesløshet eller uaktsomhet ville den generelle ansvarlighet vært langt høyere."


Dropp DLF

Dersom dette er symptomatisk for siste rest av liberale tanker i Norge, ja da står det jammen dårlig til. Dersom du bor i Oslo kan du bidra til å holde DLF ute av rikspolitikken. DLF trenger 500 stemmer i Oslo i 2009 for å kunne stille landsdekkende i 2013. Da vet du hvilket parti du ikke bør stemme på, hold deg heller hjemme i sofaen.

Gi oss noen skikkelig liberalere i stedet for de falske liberalerne og de amatørmessige liberalistene.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Her har du virkelig gått Se og Hør i næringa! Masse grums om ukjente personer og absolutt INGENTING om hva som er galt med DLFs ideer og politikk. Typsisk for folk som ikke tenker sak. Grattis!

Anonym sa...

quote
"DLF er like liberale som DDR var demokratisk."

Vi i DLF mener at en kjenntegnet på en liberalist er synet om at vold kun skal brukes til selvforsvar og har utformet vårt partiprogram etter dette prinsipp.

Du mener altså at dette ikke er liberalt. Da kan du kanskje fortelle dine lesere hva som kjennetegner en liberal?

quote
"ja hva annet kan man si om de "analysene" DLFs Vegard Martinsen leverer."

Veard har skrevet en bloggpost der det indikereres at statlige tiltak som fører til at individer eksluderes fra arbeidsmarkedet kan skape sinne som gir grobunn for rasisme. Jeg synes dette er en en helt logisk analyse som f.ex forklarer opptøyer både i Frankrike de siste 10 årene og USA på 50 tallet.


quote
"Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang."

Martiensens poeng er at frihet oppnås ved å forsvare menneskerettighetene. Det vil si ytringsfrihet, eiendosmrett, kontraktsfrihet og personlig sikkerhet.

quote
"Småskurken Svanstrøm"

Klassisk sosialistargumentasjon dette, avlevering av drittpakke.
"Dette er venstresiden right on, de benytter ikke argumenter, de benytter utskjelling, latterliggjæring, drittpakker for å bringe andre meninger enn deres egne til taushet." http://www.dyrkmammon.no/index.php?entry=entry070208-181257

quote
"Gi oss noen skikkelig liberalere i stedet for de falske liberalerne og de amatørmessige liberalistene."

Forklar, med 1-2 setninger enkel norsk, hva som er en ekte libereraler slik at vi kan kjenne ham igjen når vi treffer på ham!

Anonym sa...

Er det noen som setter norgesrekord i krampeaktig argumentasjon, så må det jo være deg.

Påstander og misforståelser kvalifiserer nemlig ikke til noe annet enn særdeles krampaktig argumentasjon.

Ikke én gang i ditt innlegg har du klart å vise at DLF er et anti-liberalistisk parti, slik du så fint påstår når du sammenligner med demokrati i Øst-Tyskland.
Jeg anbefaler deg å starte med DLFs prinsipprogram:
http://stemdlf.no/prinsipprogram.html
Deretter må du gjerne vise meg hva som er anti-liberalistisk med DLF.

Hva du derimot har klart er å komme med tullete påstander om to av DLFs medlemmer.

"Han presterer å gi skylden for Heimdals-drapet på strenge regler for næringsetablering og drosjeløyve."

Nei, han plasserer ikke skylden noen steder, han spekulerer. To vidt forskjellige ting.

Når det er sagt så har han jo et veldig viktig poeng i sin bloggpost;

"de som følger etter vårt syn unødvendige og skadelige regler med rette vil kunne føle seg krenket av de som gir blaffen i reglene"

Men dette syntes å gå deg hus forbi. Ditt svar:

"Dette var tynne greier."

Selv om du kanskje tror det så kvalifiserer altså ikke ubegrunnede påstander som holdbar argumentasjon.

"Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang."

Dette bygger på en misforståelse fra din side. Forbud er helt forenlig med frihet, ikke bare det, det er en forutsetning.
For å oppnå full frihet trenger man forbud mot vold og undertrykkelse.

"Småskurken Svanstrøm

Børge Svanstrøm Amundsen stilte til valg på DLFs liste i Oslo i 2007. Det eneste "liberale" ved Amundsen er hans forretningsmetoder - liberal i den forstand at alt er tillatt for å lure "kunden" (i anførsel fordi folk ofte ikke vet at de er kunder hos DNOF)."

Verken du eller noen av de linkene du viser til har mestret å vise at Amundsen har lurt noen.
Det eneste som har kommet frem er at noen har følt seg lurt. Dette er noe helt annet og ikke nok grunnlag til å slenge med bemerkninger som småskurk og lureri.

Anonym sa...

I vanlig norsk språkbruk skjelner vi mellom liberal og liberalistisk.

Jeg har sagt at DLF er amatørmessige liberalister, med hentydning til Marthinsens blogg og Amundsens forretningsdrift.

Marthinsen er ikke utpreget liberal når han skriver om islam og innvandrere i sin blogg, profilen er mer nasjonal enn liberal. Amundsen har vært aktiv på diskusjonsforum (med fokus på islam og innvandrere) og der har han vist seg som en utpreget anti-liberaler.

Man må bedømme et parti utfra hva partiets representanter sier og gjør. Hva som står i et partiprogram er irrelevant når det ikke etterleves.

Alt jeg har skrevet om navngitte personer er sitat fra åpne kilder. Dersom dere er uenig, får dere ta det opp med disse publikasjonene.

Anonym sa...

quote
"I vanlig norsk språkbruk skjelner vi mellom liberal og liberalistisk"

For å si at noe ikke er en bil, må man først vite hva en bil ER.

f.ex "en bil er et motordrevet transportmiddel beregnet på transport på veier"

&

Den gjenstanden der borte tilfredsstiller disse kravene derfor er det en bil.

Kan du på samme måte forklare oss (med en setning) hva en liberalist er:

En liberalist er ...

Så tar du fatt i bloggposten til Vegard og påviser at Vegard ikke er liberalist.

Anonym sa...

Marthinsen er kanskje liberalist, men amatørmessig sådan. Liberaler er han ikke, han har iallefall ikke forstått hva det innebærer.

Anonym sa...

"Man må bedømme et parti utfra hva partiets representanter sier og gjør."

Du har ikke bedømmet, du har diktet.

---

Er det liberalt å tolerere en voldelig og undertrykkende religion (eller vold og undertrykkelse i regi av en religion)? Er det å være liberal synonymt med å tolerere alt, selv vold?

Anonym sa...

quote
"Marthinsen er kanskje liberalist, men amatørmessig sådan. Liberaler er han ikke, han har iallefall ikke forstått hva det innebærer."

En liberalist er en som mener at vold kun skal brukes til selvforsvar.

I Bastiat's ord (http://bastiat.org/en/the_law.html) "What, then, is law? It is the collective organization of the individual right to lawful defense."

Du vil ikke fortelle oss hva en liberaler er, men slik jeg forstår deg er det noe ANNET enn en liberalist. Siden annen bruk av vold enn selvforsvar er aggressjon må således en liberaler være en som ønsker å sette inn politistyrkene mot fredelige mennesker.

Det er nettopp dette DLF bekjemper så liberalere vil finne seg dårlig tilrette i DLF.

Anonym sa...

Vel, jeg begrenser "liberalist" til økonomisk politikk, en liberalist er for meg en tilhenger av mest mulig frie markeder (herunder fri handel, fri etablering, lave skatter etc).

En liberaler er en som er opptatt av frihet for individet, dvs vidtrekkende rettigheter for individet på bekostningen av statens (eller andre kollektive enheter) styringsmulighet. Marthinsens liberalitet er misforstått.

Jeg har ikke diktet opp noe om Amundsen. Forbrukerrådet har mottatt en mengde klager på DNOF og DNOF ble svartelistet av NHO. Tilfeldig? Fri diktning?

Anonym sa...

Er dine definisjoner på "liberalist" og "liberaler" kun dine personlige definisjoner av ordene, eller er de allmene definisjoner?

Anonym sa...

Disse begrepene er flytende og dårlig definert. I USA er "liberal" nærmest en sosialist, i USA brukes også begrepet "libertarian".

På norsk benyttes "liberalisme" særlig om økonomisk politikk (syn på regulering av markeder), altså i litt snevrere betydning og gjerne relatert til næringsvennlige høyrepartier. "Liberal" er et litt løsere begrep men brukes særlig om personlig frihet, f.eks. i syn på seksualitet, rusmidler, livsstil etc.

I Norge finnes liberale ideer/politikk over hele det politiske spekter, Ap er f.eks. et klassisk autoritært parti der liberale ideer har dårlige kår, mens SV har et klart større innslag. I sentrum er V mest liberalt, mens både H og Frp har i perioder hatt bra innslag av liberale ideer, er H tradisjonelt et verdikonservativt og lett autoritært parti der liberale ideer ikke har hatt de beste kår. Frp liberalt i noen saker (f.eks. alkohol) og nesten det motsatt i andre.

Anonym sa...

quote
"Marthinsens liberalitet er misforstått"

Fikk vi her et innsyn i ditt følelsesliv eller kan du demonstrere dette?

Vårt politisk standpunkt (er som forklart) at "vold kun skal brukes til selvforsvar."

Kan du med utgangspunkt i vårt standpunkt forklare oss nøyaktig HVA vi har misforstått?

På hvilken måte er vi ikke opptatt av frihet for individet?

På hvilken måte er vi ikke tilhenger av vidtrekkene rettigheter for individet på bekosttning av statens styringsrett?

Anonym sa...

quote
"På norsk benyttes "liberalisme" særlig om økonomisk politikk (syn på regulering av markeder), altså i litt snevrere betydning og gjerne relatert til næringsvennlige høyrepartier. "Liberal" er et litt løsere begrep men brukes særlig om personlig frihet, f.eks. i syn på seksualitet, rusmidler, livsstil etc."

Dersom jeg forstår deg riktig betyr altså

Liberalist:
Tilhenger av personlig råderett over de verdiskapende delenene av hjernen og kroppen og statlig kontroll av kjønnsorganet.

Liberal:
Tilhenger av personlig råderett over kjønnsorganet og statlig kontroll over de verdiskapende delenene av hjernen og kroppen.

DLF forfekter at den enkelte har 100% råderett over sitt eget liv.

Det vil si at den enkelte har råderett over BÅDE sitt kjønnsorgan OG de verdiskapende delenene av hjernen og kroppen.

Hvilket ord kan vi "få lov" til å bruke på dette?

Anonym sa...

Marthinsen vil tvinge folk til frihet (se f.eks. hans kommentar om mulig oppheving av skautforbudet i Tyrkia), det er mistforstått liberalitet.

Anonym sa...

quote
"Marthinsen vil tvinge folk til frihet"

Martin skrev:
"Islam blir stadig sterkere, og de fleste europeere blir stadig mer ettergivende. Noen eksempler: I Tyrkia er forbudet mot å bruke hijab på universitetene i ferd med å bli opphevet (forslaget er ikke endelig vedtatt, men det at forslaget i det hele tatt kom tyder på at islam blir sterkere)"

For det første:
Jeg tipper at det tyrkiske voldsmonopolet driver universitene i Tyrkia (eier dem, finansierer dem, blander seg inn i pensum og drift etc). Dette er unødig voldsbruk og DLF er derfor imot dette. Denne innblandingen forkludrer alle prinsipielle spørsmål.

Private institusjoner bør under prinsippet om "ikke vold" få lov til å forby, påby eller tillate skaut så mye de bare orker.

På den andre siden bør det være likhet for loven. Sammenblandingen av stat og økonomi (som vi er i mot) skaper et dilemma som burde vært løst ved å privatisere universitetene.

For det andre:
Det er sannsynligvis allerede vold innblandet i spørsmålet om skaut.

De som ikke bruker skaut blir sannsynligvis truet av fundamentalistiske og militante muslimer (og omvendt for alt jeg vet).

Universitet & staten beskytter studentene mot dette ved å forby skaut. (Pøbelgjenger kan da ikke true & rundjule studenter med (eller uten) skaut. Dette både fordi det er universitetet og ikke den enkelte studentent som har valgt det og fordi det er vanskeligere å ta alle studentene en enkelte)

Forbudet kan i tilfelle sees på som en form for tredjepartsskade:

Forbudet er en forsvarsreaksjon mot pøbler og kunne vært opphevet dersom studentene fikk være i fred i utgangspunktet.

Var dette det beste beviset du hadde for at Vegard vil tvinge folk til frihet?

Anonym sa...

Konrad misforstår det meste.

Han skriver at jeg er tilhenger av forbud mot skaut/hijab, og støtter opp sin påstand ved å henvise til følgende sitat: "Islam blir stadig sterkere, og de fleste europeere blir stadig mer ettergivende. Noen eksempler: I Tyrkia er forbudet mot å bruke hijab på universitetene i ferd med å bli opphevet (forslaget er ikke endelig vedtatt, men det at forslaget i det hele tatt kom tyder på at islam blir sterkere,"

http://dlf.info/arkiv/001873.html

Det burde være klart at jeg benytter dette som et eksempel på at islam blir sterkere. Det betyr ikke at jeg er tilhenger av forbudet.

Hva mener jeg så om et slikt forbud?

Det skrev jeg her;

http://dlf.info/arkiv/000562.html

Overskriften var "Nei til forbud mot skaut".

Som man kan se av dette er Konrads saklighetsnivå slik at utbyttet av å lese ham blir tvilsomt.

Mvh
Vegard Martinsen
Leder DLF

Anonym sa...

OK, nok en gang, Vegard skriver f.eks.:
"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet."

Er dette forenlig med grunnleggende liberale ideer?

La meg svare siden dere i DLF åpenbart ikke forstår det selv: NEI.

Anonym sa...

Islam er ikke forenlig med frihet.

Å være for frihet betyr å være imot islam.

Den som tror noe annet kjenner svært lite til islam.

Anonym sa...

Hva slags argumentasjon er dette? La meg forsøke å være like banal:

Jødedom er uforenlig med frihet.

Å være for frihet betyr å være mot jødedommen.

Den som tror noe annet vet svært lite om jødedommen.

Anonym sa...

Vegard: Vi kan godt fortsette, men da blir det bare tydeligere at jeg traff spikeren på hodet, og det blir bare pinligere for deg.

Anonym sa...

quote
"Jødedom er uforenlig med frihet."

Fascisme (alle skal med, ingen slipper unna) kommer i ulike varianter og grader.

Under islam gjelder Sharia for alle. Ingen, hverken de vantro eller de troløse, slipper unna.


Et jødisk teokrati er undertrykkende.

Hinduisme som politisk system er undertrykkende.

Kristendommen som politisk system er undertrykkende.

Religiøse mennesker undertrykker dessuten ofte hverandre innad i familene og trosssamfunnene.

Hva er poenget ditt?

Anonym sa...

Nei, nå du gi deg, jeg gidder da ikke bruke teskjeen.

Anonym sa...

Et argument er en begrunnet påstand om virkeligheten med formål å belyse en side ved denne.

Dersom med dette i bakhodet går igjennom de siste innleggene dine vil du finne at de ikke inneholder argumenter. Ingen påstander, ingen referanser til virkeligheten ingen begrunnelser, kun følelsesutbrudd.


(
"La meg svare siden dere i DLF åpenbart ikke forstår det selv: NEI."
"Hva slags argumentasjon er dette?"
"Vi kan godt fortsette, men da blir det bare tydeligere at jeg traff spikeren på hodet, og det blir bare pinligere for deg."
"Nei, nå du gi deg, jeg gidder da ikke bruke teskjeen."
)

Problemet er således ikke detaljeringsgraden, det er klarheten.

For å være ærlig tror jeg årsaken til dette ganske enkelt er at du ikke har noe poeng.

Deus sa...

En Jødisk teokrati er undertrykkende ja.

Men sier vi at alle variasjoner av jødedommen er undertrykkende?

"Sharia gjelder for alle"
Prøv å finn en fellesnevner for sharia lovgivning.
Det eneste er vel bare "vask hendene" og "ikke spis gris", i den duren.

Ellers så baserer sharia lover på et teologisk rammeverk som krever drøfting.

Og resultatene fra det er UTROLIG forskjellige fra sted til sted og fra periode til periode.

Og ofte så handler ikke sharia lovgivning og noe statlige eller offentlige instanser heller.
Men brukes bare akkurat som man bruker de 10 bud.

Men når man sier "Islam er undertrykkende" og hiver inn halvsannheter og vers fra koranen, så kollektiviserer du synet på denne religionen, og du nedlater individer som at de undertrykked eller er undertrykkere, ikke av individuelle tilstander MEN AV KOLLEKTIVISTISKE! Gruppe tilhørlighet.

Dette er IKKE liberalistisk!

Og det er AKKURAT slik tankegods som ble ført mot jødene under krigen.

Fordi de jobbet med å undergrave økonomien, de holdt til bare for seg selv og de var kreditorer hele gjengen!
Det sistnevnte var en stereotyp som hadde sitt opphav at jødenene opprettet noen av de første bankene, og mange av dem hadde jobb som utlånere.

Dette synet har noe med at i de fleste steder i europe så hadde ikke jøder lov å jobbe i håndverks gilder.
Og derfor når man tenkte jøder så tenkte man på de dritsekkene som tok gården og huset fordi du ikke greide å betale avdrag.
Dette glider videre til at alle kreditorere må være jøder...og plutslige så var det et GEDIGENT sosialt problem!

Såklart greide nazistene å hive kommunist lasset på jødene, fordi det var en del berømte jødiske sosialist teoretikere.

Så halv-sannheter er den VÆRSTE løgnen.
Og når man generalisere en så svære og varierende gruppe som en verdensreligion så vil halv-sannheter dukke opp i hopetall.
Fordi man tenker kollektivt...ikke individuelt.