onsdag 31. desember 2008

Hvor blir liberalerne av?

En internasjonal undersøkelse viser at det er stor oppslutning i Norge om bruk av kontroversielle virkemidler i terrorbekjempelse. Flertallet av nordmenn mener faktisk at terroristmistenkte bør kunne sperres inne på ubestemt tid uten dom. 9 av 10 mener også at utstrakt bruk av telefonavlytting er OK. Også referert i Dagbladet.


- Det er et drastisk tiltak å internere personer uten at de er stilt for noen domstol. Vi snakker her om krenking av en av de mest grunnleggende rettsstatlige garantiene i liberaldemokratiske land. At så mange støtter et slikt virkemiddel er veldig overraskende, sier førsteamanuensis Jan Oskar Engene ved UiB. Dette er spesielt overraskende når vi kjenner trusselbildet i Norge, vår norske lekegrind kan i beste fall skilte med folk som Krekar, Bhatti og Lars Gule.


Norge trenger ikke flere falske liberale, vi trenger de ekte, pålitelige liberalerne som står i mot slike autoritære og totalitære tendenser. Dagens Høyre er ikke til å stole på, Arbeiderpartiet har aldri vært et liberalt parti, Frp er liberalt når de finner det opportunt, Krf under Høybråten har visse sympatiske trekk men vil aldri bli liberalt, Sp likeså.


Bildet: Ahmed Bouchiki, ble drept av israelske terrorister (Lillehammer, 1973)
2 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Som Marve Fleksnes alltid sa: Man skal ikke bare si "Halleluja" men gjøre det også...

Shoaib sa...

Den undersøkelsen var skremmende lesning!