torsdag 4. desember 2008

Makspris på husleie: Holmås på villspor

SV og Ap vil ha slutt på husleier som stiger og stiger uten noe tak, og foreslår ny prisregulering, melder VG og NRK.

- Norge har ett av Europas minst regulerte leiemarkeder. Det gir en voldsom utrygghet for dem som leier, sier Heikki Holmås.

Holmås studerte (eller studerer) ved NHH og burde forstå at dette vil være et meningsløst tiltak. Forslaget er vel ment, men vil ha helt andre konsekvenser enn det Bøhler og Holmås påstår. Makspris vil føre til mindre tilbud av leieboliger: færre huseiere vil ta seg bryet med å leie ut, færre leieboliger vil bli bygget, innflyttingspresset på Oslo vil ikke avta etc.

Økende leiepriser, fallende rente og fallende boligpriser vil sørge for at det igjen kan lønne seg å eie fremfor å leie. Kameratene Bøhler og Holmås kan være trygge på at leieprisene vil nå et tak, ingenting vokser inn i himmelen.

Lar vi leieprisene være frie (markedsbestemt) vil boligmassen i Oslo bli bedre utnyttet (folk vil ikke sløse med areal), og folk som ikke klarer å betale leieprisen for det areal de ønsker må akseptere å bo lenger fra byen.

Dersom man regulerer leieprisen, må man også regulere kjøpepris og man må regulere innflytting til Oslo (altså rasjonere), dvs. man får lov å flytte til byen bare etter søknad.

Holmås bør friske opp igjen elementær samfunnsøkonomi han hadde første året på NHH.

Ingen kommentarer: