fredag 15. juli 2011

Katolikker uten respekt for norske lover

Hittil i 2011 er det registrert henholdsvis 639, 598 og 486 lovbrudd hvor den mistenkte, siktede eller domfelte er fra Litauen, Romania og Polen. Det er nesten halvparten av all vinningskriminalitet begått av utlendinger i Norge, melder Aftenposten.

Polakker er som kjent katolikker både i prosent og intensitet (en av de få ikke-italienske paver var som kjent polakk). Litauerne er katolikker som sine naboer og historiske forbundsfeller i Polen. Rumenerne er rett nok ortodokse og ikke katolikker, men det er jo som kjent samme ulla (gode protestanter er de iallefall ikke). Russere viser også i statistikken, ortodokse de også! Say no more. Katolikkene fra Chile er også gjengangere i politiets register.

Katolske bander herjer, men Paven gjør ingenting!

Ingen kommentarer: