onsdag 27. juli 2011

Medienes ansvar for tragedien

Indregard var i Ramallah da det smalt i Oslo, hans reaksjon:

Mistenkeliggjøring av islam og muslimer generelt, som blant annet mediene har gjort seg til eksperter på de siste ti årene, er nøkkel-forklaringen bak de to første elementene av den dødelige cocktailen ABB. Gjennom sin helt utrolig platte journalistikk og bruk av totalt enøyde "eksperter" klarte mediene å yte enda et bidrag.

Ingen kommentarer: