mandag 4. juli 2011

Landbruket legger seg ned
Snart ingen bønder igjen. Fra 1999 til 2010 har hvert tredje gårdsbruk blitt lagt ned, mens naboen har tatt over jorden. Nedtrappingen går så raskt at det ikke er behov for å tilskynde enda mer nedlegging.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Eh, nei. Landbruket legger seg ikke ned. Det er småbrukene som legges ned. Arealet som brukes er forbløffende konstant - en nedgang på 3% sier vel mer om bruken av store maskiner enn noe annet.

Det vil si at så godt som ingen i dag vil gå med en "Ola husmann" (tohjulstraktor for den som ikke husker/kjenner uttrykket) på stupbratte jorder.

De store, effektive moderne maskinene er ikke egna på de små enhetene. Kikk litt på tabellen. Den begynner med en gjennomsnittsstørrelse per bruk på omtrent 80 mål - og går til en størrelse på omtrent 230 mål.

I deler av landet (f.eks. Romerike som vi kjenner) har dette ført til at store områder som før lå uproduktive er tatt i bruk fordi moderne maskiner gjør det mulig/regningssvarende.

Det vil si at regnestykket nok er litt mer komplisert enn 3% nedgang. Det er sannsynligvis en økning av areal som er egna til moderne drift, og tilsvarende høyere frafall av små, bratte, ulendte områder.

Konrad sa...

Helt klart. Målt i arbeidsinnsats (sysselsetting) har landbruket siden krigen og før det gjennomgått en dramatisk forandring. Produktivitetsveksten i landbruket er jevnt høyere enn industrien og klart høyere enn tjenesteyting. Det er i form av antall bruk landbruket "legges ned" (litt spissformulert), mens arealet er temmelig uforandret som du påpeker (noe areal går til bebyggelse og veier, noe går til beite og skog).