onsdag 12. september 2012

- 100 barn dør hvert år av omskjæring i USA

"Et anslag på omskjæringsrelaterte dødsfall hos guttebarn i USA finner vi i Dan Bollingers artikkel(*). Her hevdes det at det i 2009 var 117 slike dødsfall i USA (9,01 dødsfall per 100 000 omskårne guttebarn). Dette utgjør omtrent 1,3 prosent av alle dødsfall blant guttebarn i USA. Forfatteren understreker at dette, i de fleste tilfeller, er selvvalgte dødsfall fordi de kunne vært unngått dersom inngrepet ikke var blitt gjort. Dette betyr at mannlig omskjæring utført på guttebarn har en reell risiko for dødelig utgang og at foreldre i dag tillates å utsette sine barn for en slik selvvalgt risiko i religionens navn." ...dette kunne vi lese på Fritanke.

- Omskjæring er et overgrep uansett kjønn. Det handler om små barns rettigheter. I USA dør 100 gutter hvert år etter omskjæring, uttalte Jenny Klinge (Sp) i sommer.

Men "100 døde" er bare en vandrehistorie påpeker Bjørn Gabrielsen (DN 10/9):

Men tallet er rent oppspinn, fremsatt i et obskurt tidsskrift av en psykolog ved navn Tom Bollinger. I sin artikkel, som Klinge direkte eller indirekte formodentlig har hentet tallet fra, skriver Bollinger selv at "av uforklarlige grunner ble ingen dødsfall grunnet omskjæring" rapportert i tallmaterialet han tok utgangspunkt i. Dette tolker han som bevis for at omskjæring medfører betydelig risiko, en konspirasjonsteori som i prinsippet bør få varselklokkene til å ringe hos leseren. Deretter sammenligner han antall døde jentebarn med antall døde guttebarn, og regner seg frem til at differensen skyldes omskjæring. Han tar ikke høyde for at guttebarn har høyere dødelighet enn jentebarn i samtlige kulturer, uavhengig av om de praktiserer omskjæring eller ikke. Den relative dødeligheten for guttebarn er, pikant nok, forøvrig vesentlig høyere i Norge enn i land som Israel eller USA, der omskjæring er utbredt. 
Både humanistene i Fritanke og seriøse politikere/journalister har bitt på agnet og sirkulert dette tallet 100 som om det var harde fakta. Tallet er imidlertid bare vill spekulasjon. Dette er mildt sagt pinlig for alle som ikke har tatt seg bryet med å sjekke så elementære fakta i en så følsom sak. Man kan nesten få inntrykk av at humanistene samt Klinge har vært så ivrige i sin kampanje at de har plukket opp alle argumenter du har funnet slengt langs veien. At humanistene driver en slik kunnskapsløs kampanje er spesielt nedslående.

Se også Leif Knutsens kommentar.

Max utslag!

Ingen kommentarer: