fredag 28. september 2012

Mer bullshit

I BT (28.9) skriver Alexandra Irene Larsen nok en kronikk med samme innhold, men litt andre ord enn kronikken i Aftenposten og Vårt Land:

Samtlige vestlige land skal tydeligvis påta seg ansvaret for ytringer fra enkeltborgere, men når relativt store folkegrupper dreper og ødelegger i muslimske land, blir de omtalt som marginale grupper som ikke representerer islam, og som det muslimske samfunn som helhet ikke skal ta ansvaret for. Det mangler logikk.
Hvem er det som har sagt at "samtlige vestlige land skal påta seg ansvar"? Dette er en stråman som Larsen dikter opp for at hennes egen polemikk skal gi mening. Det mangler logikk. 

Videre:
Vi må huske at den samme mobben mange nå støtter som «krenkede», er grupper som forfølger og dreper kristne, og som systematisk spotter jødedom og kristendom i statlig regi.
Hvem er disse "mange" som støtter mobben? Biskop Kvarme og ordfører Stang har jo tvertimot understreket støtten til ikke-vold. Kvarme og Stang uttrykte sympati med norske muslimer, borgere i Oslo, hva har det med "mobben" i Kairo å gjøre? Selv uttrykker jeg ofte sympati med palestinerne i deres vanskelige situasjon, som hovedsakelig skyldes Israels politikk. Betyr det at jeg "støtter" palestinsk "mobb" som sprenger israelske skolebarn i lufta?

Larsen klarer heller ikke å legge skjul på tilfredsheten ved å tilhøre en overlegen kultur:
Vi har klart å heve vår kultur til å bli overlegen stammesamfunnenes voldsbaserte kamp om makt. Det unike med vestlig kultur er friheten innbyggerne nyter, og da også friheten til å ytre seg på en måte som kanskje kunne komme til å krenke andre.
Det snodige er da at Larsen ikke vil tildele f.eks. Fabian Stang denne ytringsfriheten der den er "malplassert".

Ingen kommentarer: