lørdag 1. september 2012

Mot Israel for fred (fra arkivet)

"MIFF" synes å være arbeidshypotesen i NRKs dekning av Israel-Palestina, kom det frem i Cecilie Hellestveits gransking i fjor:


De tre hendelsene Hellestveit konsentrerte seg om er Gazakrigen i 2008, det israelske valget året etter og flotiljen til Gaza i fjor.
– NRK har jevnt over en ganske bred nyhetsdekning. Men det er forskjeller mellom de ulike TV-redaksjonene. Noen av dem har en veldig tydelig narrativ. Der er palestinerne den svake part og det er Israel som må gjøre noe, sier Hellestveit til Journalisten.
Forskeren er overrasket over i hvor stor grad norske politikere, ikke minst den politiske ledelsen i Utenriksdpartementet, opptrer som eksperter og premissleverandører i NRKs dekning.

Hellestveit mente NRKs dekning langt på vei reflekterer den utenrikspolitiske konsensus i Norge, som igjen ligger nær synspunktene til Fatahs moderate fløy og den israelske venstresiden.
– NRK har et særlig ansvar for å tenke over hvilken grunn-narrativ de har, og se om den kan utfordres, fortalte hun Kringkastingsrådet. Hun understreket at denne narrativen er norsk, og ikke NRK-spesifikk.
Fredsforskeren mener den skarpe kritikken fra [den israelske] ambassaden faktisk har noe for seg:
– Israels kritikk er ikke helt revet ut av løs luft. Man kan ikke si at partene Israel og palestinere behandles likt. Men det skyldes ikke en intensjon om å svekke den ene parten.

Ingen kommentarer: