søndag 30. september 2012

Dødsstraff for drap i Iran

Iran har i utgangspunktet bare 10 års fengsel for drap (nylig skjerpet til 30 år) - denne forbløffende opplysningen fremkommer i en kronikk av Arzoo Osanloo (Klassekampen 27/9). Offerets familie kan imidlertid kreve gjengjeldelse/oppreisning ved at den dømte henrettes i stedet. De relativt korte maksimumsstraffene har gjort at mange velger å benytte denne retten til gjengjeldelse. 

Dersom jeg forstår Osanloos kronikk rett er det store antallet henrettelser i Iran et resultat av denne privatiserte delen av Irans strafferett. Menneskerettsaktivister i Iran bearbeider derfor offerets familie i håp om at de avstår fra å benytte retten til gjengjeldelse. Denne bearbeidingen bygger på Islams lære om tilgivelse og nåde, istedet for de generelle menneskeretten.

Erstatningsrett.

Ingen kommentarer: