søndag 16. september 2012

Navarsetes drøm - vårt mareritt

Det lar seg gjøre å bygge fergefri hovedvei fra Kristiansand til Trondheim langs Vestlandet, skriver Aftenposten.

Javisst lar det seg teknisk gjøre, men kostnadene blir gigantiske og vil legge beslag på uforholdsmessig stor del av samferdselsressursene. Skal drømmen bli virkelighet må åtte (8) store og dype fjorder krysses med bro.

Sognefjorden er et av de vanskeligste punktene. En bro her vil kanskje koste opp mot 10 milliarder. Det tilsvarer noe sånt som kostnadene ved 100 km (10 mil) veg i vanlig terreng. Det er ikke slik som SV sier at "pænga fins", du kan ikke bruke de samme pengene to ganger.

Fjordene på Vestlandet er ikke det mest presserende problemene. Med hyppigere avganger og litt raskere ferjer er det ikke noe big deal å reise mellom Førde og Bergen. For 10 % av kostnadene med bro kunne ferjekvaliteten blitt dramatisk forbedret.

Det mest presserende problemet er veiene mellom ferjene. E39 har over lange strekk en standard vi østlendinger aldri ville akseptert. Ofte så smal at biler knapt kan møtes. Trafikken går gjennom tettsteder og gårdstun. I tillegg er det steinras og snøskred. 10 milliarder kunne gjort mye - man kunne praktisk talt bygget ny vei fra Sognefjorden til Jølster (ca 80 km).
Ingen kommentarer: