lørdag 29. september 2012

Forskjell på ytringsfrihet

«Hvis noen oppfordrer noen til å gjøre noe, så vil helt sikkert enhver gjøre det etter sitt ønske. En vil kunne ta en granat i hånden og planlegge en martyrhandling. En annen vil kunne ta en kniv med seg i hånden og si: Jeg lover, hvis jeg ser en nordmann, skal jeg drepe ham. Hvordan skal jeg kunne vite hva slags reaksjon det vil være?»

Dette sa mullah Krekar og ble følgelig dømt av Oslo tingrett. En rekke andre som har sagt verre ting har blitt frikjent: Nynazisten Sjølie, bloggeren Berge og politikeren Håvar Krane.

Kom Krekar med en trussel eller en frimodig ytring? Uansett: Jeg har ikke registrert en eneste ytringsfrihetsfundamentalist som har talt Krekars sak.

Ingen kommentarer: