fredag 21. september 2012

Minervas McCarthyister

Minerva holder seg med sin egen overivrige kommunistjeger (Bård Larsen), og har en tilsvarende ivrig islamistjeger i Alexandra Irene Larsen. Hennes modus operandi handler stort sett om mistenkeliggjøring av muslimer, islam og alt dets vesen, herunder alle de som ikke måtte ha samme skeptiske holdning som hun selv. Samtidig som hun ikke nøler med kalle andre for "islamapologeter" på tynt grunnlag, bedriver hun selv en åpenlys og svakt begrunnet apologese for kristenfundamentalistene.

Larsens framing og ordvalg er karakteristisk og gjør sikkert folk som Fjordman varme om hjertet, her fra hennes siste innlegg (også publisert i Morgenbladet 21/9):

  • "islamistisk dobbeltspill"
  • "Taler med to tunger"
  • "En trojansk hest i Europa"
I BT (mai 2012) spilles samme plata: "En ulv i fåreklær?"

Larsen legger seg nær opp til andre kristenkonservatives holdning og kopierer deres retorikk, her Trond Berg Eriksens omtale av Tariq Ramadan og hans bok:
"..glattslikkede og moderniserte muslimske renegater med sveitserpass, som avpasser ordbruken etter ønsket om applaus."

"Ramadan blir ofte beskyldt for å tale med to tunger,..."

"De som gjør knefall for Mangfoldets filosofi, er de som har bestemt seg for å gjøre det på forhånd."

Professor Eriksen har tidligere strødd rundt generaliserende påstander som "islamistene betrakter aldri ikke-troende som mennesker" (en drøy tolkning av ett enkelt rettsreferat fra Tyskland).

Fra før kjenner vi godt til Larsens lettvinte omgang med fakta for at premissene skal passe den på forhånd oppsatte konklusjon. Larsen kaller seg forsker, men på det punktet taler hun med to tunger.

Flere eksempler på Larsens såkalte forskning er følgende påstand som presenteres uten belegg:
Enhver dannelse tilsier at man bør unngå hatefulle ytringer, men omfanget av hat og rasisme i Norge er i mange tilfeller sterkt overdrevet.

Cora Døving ved HL-senteret karakteriserer i et debattinnlegg (Aftenposten 25/3) Larsens metode som "vranglesing". Det sier en del. I Aftenposten 15/8/2011 prøver hun å holde liv i en seiglivet myte om ghettodannelser i Groruddalen: "Utfordringer ved ghettotendenser i Groruddalen bør for eksempel ikke bagatelliseres, slik det hittil har vært gjort." Nok en gang en påstand uten belegg.

1 kommentar:

Doremus sa...

Larsen er ute igjen i dagens Aftenposten og kjefter på Fabian Stangs demonstrasjons-deltagelse.

" Om muslimer kun hadde blitt skuffet over enkeltpersoners ytringer, kunne man tatt debatten om hva som er anstendig ironi og ikke. Når mord av uskyldige har funnet sted blir en slik debatt malplassert."

Det fremgår ikke om hun tar den logiske konsekvensen av dette premisset sitt, og mener at all debatt om innvandringspolitikk og 'multikulturalisme' i Europa burde blitt lagt på is i noen måneder etter 22/7.
Snakk om å la ekstremistene sette dagsorden!


Samtlige vestlige land skal tydeligvis påta seg ansvaret for ytringer fra enkeltborgere

Javel, nei? Nå er det ikke bare at vestlige ledere "unnskylder ytringsfriheten", men at de "tar på seg ansvar" - selv om realiteten jo er at alle fra Obama og nedover har vært opptatt av å understreke at de ikke har noe ansvar for denne filmen.

"Når tusener av muslimer i Europa demonstrerer mot filmen, viser det også at det ikke er et marginalt fenomen å ønske innskrenking av ytringsfriheten eller gi uskyldige ytringer skylden for vold."

Fordi alle som demonstrer mot X støtter handlingene til absolutt alle andre personer som er mot X. Akkurat som alle de som gikk i markering etter 9/11 angrepene støttet "hevnangrepene" mot sikher i USA.
#sarkasmefaktisk