onsdag 5. juni 2013

10 millioner nordmenn

Norge ligger an til å ha 8-10 millioner innbyggere i 2100, i følge SSB, veksten vil være sterkest i Oslo m/omland. Innenfor Oslo vil veksten være sterkest i østlige bydeler som Bjerke og Østensjø.

Presset på Oslo og infrastrukturen i Oslo og det sentrale østland vil altså øke i lang tid fremover. Utbygging av offentlig kommunikasjon (i hovedsak jernbane og t-bane) holder ikke tritt med denne sterke veksten. Too little, too late.

Det er helt urealistisk å tro at alle skal kunne kjøre bil til alle tider og alle steder, slik H og Frp legger opp til. Det hjelper ikke å utvide E18 gjennom Asker når alle ender opp med å presse seg inn i Oslo sentrum. Når befolkningstettheten blir så stor klarer heller ikke busser å holde unna, på Fornebu er det allerede trafikkork av busser.

Les også Bjørn Stærks essay om migrasjon.
Ingen kommentarer: