fredag 7. juni 2013

Oslo Freedom Forum - verre enn sitt rykte?

Klassekampen har fått tilgang til et internt notat fra Utenriksdepartementets Seksjon for menneskerettigheter og demokrati der får "HRF og Oslo Freedom Forum total slakt". Bekymringene i UD bygger på:

 • HRFs og OFFs «verdigrunnlag, støttespillere og profil», og det at HRF styres av personer med tette bånd langt til høyre i USA.
 • At organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter.
 • At «flere tidligere innledere er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd» og at «flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst»
 • «Det vurderes også som svært problematisk at flere innledere tidligere år har blitt
  presentert som ‘menneskerettsforkjempere’ uten å være det, herunder personer med
  nær tilknytning til totalitære regimer og til kuppforsøk»
 • «Det er vanskelig å danne seg et godt bilde av organisasjonens [HRFs] aktiviteter.
  Men flere av tiltakene i enkelte latinamerikanske land kan synes som først og fremst
  å bidra til en politisk polarisering».
 • Organisasjonen Menneskerettighetshuset trakk seg i 2012 fra videre involvering
  i Oslo Freedom Forum blant annet fordi man anså HRF som «veldig amerikansk
  styrt fra en stab i New York som ikke er menneskerettighetsforkjempere
  selv»
 Som vanlig avstår Thor Halvorssen fra å kommentere konkrete forhold.

Halvorssen er fra Venezuela. Halvorssens norske far var forretningsmann i Venezuela og giftet seg inn i det venezuelanske oligarkiet som styrte landet fram til 1998, i følge Klassekampen. Halvorssens fetter Leopoldo Lopez støttet militærkuppet i Venezuela i 2002. Av HRFs 22 rapporter handler 12 om hvordan opposisjonen behandles i Venezuela. Halvorssen står bak filmselskapet Moving Picture Institute som ifølge New York Times har støttet dokumentarfilmer som er «pro-business, antikommunistiske og til og med antimiljøvern».

Igjen ser vi altså at Thor Halvorssen og hans venner først og fremst er en høyrevridd gjeng som bruker OFF og HRF til å femme en bestemt agenda i Latin-Amerika.

Igjen ser vi altså at Halvorssens våpendragere ubegrunnet slenger rundt karakteristikker som "brønnpissere", denne gangen er det UDs seksjon for menneskeretter som er "brønnpissere".

4 kommentarer:

Anonym sa...

Brønnpisseren Konrad vet hvem som er hans fiender Venezuela er viktig også fordi det er et stort land, rikt på olje og gass. Hugo Chávez vil dessuten lage alternative samarbeidsstrukturer for hele Latin-Amerika. Mye står på spill. Det ser heller ikke så bra ut. Desto viktigere for Manifest å ta folk som Thor Halvorssen og Leopoldo López. Stiftelsen kan liksom ikke sitte i Kristian Augustsgate i Oslo og se på at Hugo Chávez' motstandere eier et gammelt venstresidetidsskrift og arrangerer vellykkede konferanser rett borti gaten.
Ganske særlig ikke noe som Oslo Freedom Forum, omtalt som «menneskerettighetenes Davos-toppmøte». For hvorfra vitnes det om menneskerettighetsbrudd på talerstolen der? Ikke fra særlig mange demokratiske land med markeds- eller blandingsøkonomi, i hvert fall.

http://morgenbladet.no/samfunn/2010/farlige_utopier#.UbJM-b3dzc8

Anonym sa...

Den kritikken du viser til er unødvendig lett.

Alle er vi "forskere", og alle kan vi spy ut GPP i lange baner ut i fra vår lange erfaring, hands on opplevelser, omfattende nettverk og analytiske evner, samt naturligvis vår søken etter sannheten.

Så merittlisten til de underskrivende forskerne med tilknytning til ukjente institusjoner er mao ikke imponerende.

Et argument eller to kunne kanskje hjulpet.

Dette lekkede makkverket som KK henviser til har heller ingen substans. Hvilket Eide også tydeligvis mente.

Man kan diskutere om staten burde finansiere OFF, men jeg ville mene det er atskillig mer å hente på å rydde litt blant offentlig betalte nidviseskrivere.

Om denne saken kunne føre til oppsigelse av et par hundre av statens "Latin-Amerikaeksperter" så ville saken få en lykkelig slutt.

Konrad sa...

Anonym1:
Ja, men det forholder deg ikke til den konkrete kritikken. Er du like feig som Thor Halvorssen?

Anonym2:
"Om denne saken kunne føre til oppsigelse av et par hundre av statens "Latin-Amerikaeksperter" så ville saken få en lykkelig slutt."

Jaha, så ditt bidrag til demokrati og menneskeretter er å sparek folk som har annet perspektiv enn deg og Thor Halvorssen?


Anonym sa...

Å sparke dem ikke er det samme som å stanse dem. Det ville kun være å gi dem samme medisin som de selv ønsker å gi OFF.

Jeg vil mene at det handler om mer enn penger. Det handler om Norges gode rykte. Noen ukvalifiserte syndere burde ikke kunne fremstå som om de har innflytelse på norsk utenrikspolitikk.

De ville fortsatt kunne ytre seg, men ikke på statens regning og brevpapir.