torsdag 13. juni 2013

- Folkets protest felte presidenten

Den avsatte president Hugo Chavez er nå internert i en militærleir etter at han i går ble tvunget til å gå av. De militære nektet ham å dra i eksil til Cuba. Caracas Etter tre år som president måtte Chavez gi seg som følge av press fra de militære. Opposisjonen i landet hadde i tre dager gjennomført store demonstrasjoner mot Chavez, som slo så hardt tilbake mot demonstrantene at 13 mennesker mistet livet og over hundre ble alvorlig skadet, meldte Aftenposten 13. april 2002.

Aftenposten poengterte at Chavez var kuppmaker og populist, og fremstilt ham som en militærdiktator. Aftenposten avfeide da Chavez med at han aldri klarte å gjøre noe med fattigdommen og innfri folksforventninger. Samtidig ble presidenten kuppmakerne forsøkte å innsette, økonomen Pedro Carmona, av Aftenposten rost som en "balansert, intelligent problemløser". 

Aftenposten var altså temmelig eksplisitt i sin støtte til kupp mot en valgt president. Det virker nesten som artikkelen i Aftenposten var skrevet av Thor Halvorssen og hans venner i blant annet Civita, f.eks. Kristian Tonning Riise.

Aftenposten har forhåpentlig tatt innover seg fakta, mens Halvorssen og Oslo Freedom Forum forsatt befinner seg i april 2002.

Civitas Kristin Clemet henger fortsatt fast i det amerikanske, høyrevridde bildet av Chavez:
«De som beundrer Chávez, pleier å minne om at han er demokratisk valgt. Det var Hitler også.» Kristin Clemet, juni 2010

Ingen kommentarer: