tirsdag 18. juni 2013

SVs miljøharakiri

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjells overprøver fylkesmannen og direktoratet for naturforvaltning, og gir Statnett lov til å føre kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat i Nordfjord.

Naturreservat er den strengeste verneformen i Norge og benyttes for små, spesielt utvalgte områder. En kraftlinje gjennom dette reservatet kan bety at vernet i realiteten opphører.

At en SV-statsråd går til dette drastiske skrittet er mildt sagt oppsiktsvekkende. Har SV ambisjoner om å kvitte seg med den siste rest av troverdighet i miljøspørsmål? Den ene fanesaken etter den andre faller. Dette blir trolig den siste viktige beslutning Solhjell tar som statsråd.

Ingen kommentarer: