onsdag 5. juni 2013

1000-ganger'n

Toppsjefene i amerikanske storselskaper som Oracle, Starbucks og Nike tjenere typisk 30-100 millioner dollar, det tilsvarer over 1000 ganger medianlønnen blant ansatte, melder DN 31. mai. Medianlønnen er den midterste lønningen når ansattes lønn er sortert i stigende rekkefølge (dvs halvparten over, halvparten under), medianlønnen er med andre ord en vanlig lønn. Jevnt over tjener amerikanske toppsjefer 300 ganger mer enn vanlige arbeidstakere, melder Aftenposten.

Oversatt til norske forhold ville dette bety at Rune Bjerke og hans fem konserndirektører ville tjent omtrent like mye som alle andre ansatte (ca 5000) i DnB tilsammen.

Nå meldes det også om brudd i lønnsforhandlingene i Statoil. Statoils ledelse vil bidra til "moderasjon" og legger opp til små tillegg. Utsagnet fremstår unektelig som komisk når vi vet at Helge Lund og hans nærmeste står for det stikk motsatte.

Men Helge Lunds bonus er kanskje avhengig av at klarer å holde nede kostnadene, altså lønnen til de ansatte? Driver Statoils eier, altså den norske stat, en storstilt omfordeling fra vanlige ansatte til topplederne?

Ingen kommentarer: