søndag 22. september 2013

Bård Larsens autoritære innside

Morten Traavik mottar massiv støtte fra Kulturrådet. Bør ikke nordkoreanske myndigheter ta seg av denne finansieringen? Det er Civitas egen McCarthy, Bård Larsen, som spør i en kronikk i Aftenposten.

Bård Larsen var selv en slags kommunist en gang i tiden, nå har han skiftet side er blitt en like ivrig anti-kommunist. Hans ensporethet er påfallende og ikke lite komiske, og hans angrep på Morten Traavik avslører hans underliggende autoritære tankegang: Kunsten skal styres politisk. Hvor hørte vi om slikt tidligere? Jo i f.eks. gamle DDR skulle kunsten være politisk korrekt, ikke minst i Maos Kina og enda tidligere i Hitlers Tyskland. Bård Larsen havner i underlig selskap, men det er ikke annet å vente av folk med innsnevret perspektiv.

Bjørn Nistad kommenterer saken i Klassekampen (19/9):

Som ytterligere begrunnelse for hvorfor Traavik er en farlig person som bør forhindres i å utbre sin kunst, trekker Larsen frem diverse bokanmeldelser Traavik har skrevet, der han angivelig renvasker det nordkoreanske regimet. Som om de meningene en person måtte gi uttrykk for ved å stå på listen til et politisk parti, skrive bokanmeldelser eller lignende forteller noe som helst om hvor støtteverdig vedkommende måtte være som kunstner! Det er, med respekt å melde, nettopp ved hjelp av denne type skitne metoder totalitære og halvtotalitære regimer søker å bringe «brysomme» personer til taushet.

Ingen kommentarer: