søndag 22. september 2013

Rasisme mot hvite

Vi må ikke tolerere rasismen bare fordi den kommer fra grupper som tradisjonelt har blitt sett som ofre for den, skriver Rebecca Negussie Skretteberg på Minerva.

Dette er selvsagt riktig, men heller ikke spesielt viktig. Rasisme er utrivelig selv om den bare finnes i folks hoder, men virkelig problematisk blir det når rasismen har konsekvenser f.eks. i form av vold eller diskriminering i arbeidsmarkedet.

Det overveiende høyreradikale kommentarfeltet hos Minerva er naturligvis helt forutsigbart, f.eks. signaturen Arildnordby:

Den hvite Linda kan bli voldtatt av mørkhudete, derimot, jfr. grooming-systemet blant pakistanske menn i Storbritannia (og, for den saks skyld, den grove overrepresentasjon av ikke-vestlige menn i samtlige voldtektskategorier). 
Denne signaturen svarer altså på Skrettebergs kronikk og min kommentar med en stereotypiserende og generaliserende replikk om en folkegruppe, altså et klassisk rasistisk tankemønster. Skal man le eller gråte?

Ingen kommentarer: