onsdag 11. september 2013

Erik Reinert forstår ikke økonomi

Et hovedproblem til handlingsregelen, er at den ikke tar høyde for et skille mellom investering og forbruk. Det mener Reinert er helt på jordet.

Men det er nok Reinert (professor i økonomi visstnok) som er på jordet. Reinert burde vite at investering bare er forbruk fordelt over flere år. Dersom jeg kjøper en TV kan det kalles en investering fordi den holder i flere år (jeg har nytte av den i flere år), men TVen blir til slutt utslitt, komponenter svikter og den blir ukurrant når ny teknologi er på markedet. Utlegget til TV er den dagen jeg er på Elkjøp, mens forbruket av TVen skjer de etterfølgende årene. Slik er det også med veier og jernbaner som staten bygger.

Ja slik er det også med utdanning: Utdanning er en kostnad for staten, utdanning av et kull ungdommer er ikke evigvarende investering som kaster av seg X % hvert år inn i evigheten. Det kommer jo nye kull til hvert år, og gamle blir pensjonert hvert år, utdanninger blir av og til ukurrante. For en enkeltperson er utdanning en investering som vedkommende har nytte av i mange år, men for staten er utdanning bare et evigvarende vedlikehold av befolkningens kvalifikasjoner. Så utdanning er en løpende kostnad, og det må dekkes av statens løpende inntekt.

Reinert roter.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det første vi kunne diskutere, er om det er en forskjell på et kjøp og en investering. Her later du til å mene at det ikke er det.

Konrad sa...

Hæh?

Anonym sa...

Kaller du et kjøp uten framtidige betalinger en investering?

Konrad sa...

Hva mener du med "uten fremtidig betalinger"?

Kjøper du en TV på Elkjøp så betaler du vanligvis kjøpesummen med en gang. Det er ikke noe behov for fremtidige betalinger.

Anonym sa...

Nu vel. En betaling kan gå flere veier. Men la oss slå fast hva en investering er:

Det er en utbetaling som foretas for å oppnå fremtidige innbetalinger. Med mindre du planlegger å bruke TVen din til å fremskaffe inntekter, er det direkte feil å kalle det for en investering.

Vi kan kanskje starte med en enkel, men noenlunde grei Wikipedia-oppføring for investering: Er det noe her du finner feil? Wikipedia er Wikipedia, men stort sett er denne oppføringen en grei sak, selv om man alltid kan komme mengder av utfyllende opplysninger.

Jeg finner ikke noe veldig viktig å sette fingeren på. Jeg tror imidlertid at det er litt viktig at vi snakker om de samme tingene før vi går til detaljene.

Konrad sa...

Neinei.

En investering innebærer at man pådrar seg en kostnad (f.eks. ved et kjøp) i en periode (i år), med håp om at nytten (f.eks. avkastning) vil komme i senere perioder. Betaling har ikke noe med dette å gjøre. Om nytten kommer i form av kontant inntekt eller i form av glede, praktisk bruk, er likegyldig. Bedriftsøkonomisk er investering ulik tidsperiode for kostnader og inntekter, dermed får du utfordring både med rente (neddiskontering) og usikkerhet (hva vil skje i mellomtiden).

Anonym sa...

OK. Jeg tror du er litt urettferdig mot Reinert. Jeg tenker vi sier at Reinert forstår ikke økonomi - slik Konrad forstår den.