torsdag 5. september 2013

Krapyl i politiet

Politimannen i Eidskog utøver sitt yrke i det han selv kaller «god Frp-ånd»: Liberal til våpen, for høyere fart og utvisning av utlendinger. Nå er Stein Robin Kleven Bergh anmeldt til Spesialenheten for politisaker for grov uforstand i tjenesten, og for å ha misbrukt taushetsbelagt politiinformasjon internt i Frp. Dette var i 2008.

Nå er samme politimann sparket (avskjediget) fordi han kalt Stoltenberg for "krapyl", slik kan det se ut når vi leser avisene overfladisk og støtten fra kreti og pleti lar ikke vente på seg. Men så har altså Gunnar Tjomlid vist at denne Kleven Bergh er en innbarket rasist som altså allerede i 2008 på egen hånd innført Frp-politikk i politiet. "Ironisk nok klager han veldig over at han nå har mistet jobben på grunn av ting han har skrevet offentlig, samtidig som han flere ganger skriver at han vil kaste radikale muslimer ut av landet for sine meninger og ytringer," skriver Tjomlid.

Så hvem er krapylet her, Stoltenberg eller Kleven Bergh?

Folk som Kleven Bergh har naturligvis ingenting i politiet å gjøre. Verre er det at politimennene som drepte Obiora fortsatt går rundt i uniform.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Du blander sammen. Politimennene som arresterte Obiora gjorde ett eller annet i tjenesten. Skal man ta Kleven for noe, må det være ting han har gjort feil i tjenesten.

Denne saken bærer preg av å endre karakter etter hvert som at argumentene faller. Det eneste som står fast er at noen ikke liker mannen.

Videre står det fast at saken har vært merkelig håndtert dersom man virkelig hele tiden har ment at det er et langt forløp som er bakgrunnen.

Politimesteren har hatt alle muligheter til å senke Klodrik-faktoren noe, men disse har han unnlatt å benytte. Dermed får saken en eim av politisk oppsigelse.

Politiske oppsigelser av FrP-folk bør ikke forekomme - nettopp fordi 22/7 etter alt å dømme kunne vært bedre håndtert hvis kvalifikasjoner hadde blitt veid tyngre enn partiboka. APs grep om politiet kom til å bli uheldig i opinionen. Derfor blir det uheldig når en oppsigelse får karakter av å være politisk.

Dersom oppsigelsen motsatt ikke skulle være politisk, så har den vært klønete håndtert.

Jeg tror ikke AP var tjent med dette.

Konrad sa...

Sakene er sammenlignbare på den måten at skaden forvoldt er uendelige mye større i Obiora-saken, uten den minste konsekvens for politimennene.

Dette handler ikke om at han er Frper, men at han har drevet politikk i uniform (noe som er eksplisitt forbudt).

Anonym sa...

Dette handler ikke om at han er Frper, men at han har drevet politikk i uniform (noe som er eksplisitt forbudt)

Bestemmelsen han er avskjediget etter er

§ 15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,

b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Det er vanskelig å vri saken til at punkt a skal gjelde, men det kunne selvsagt være greit å få vite om det er på dette punkt uenigheten vår går.

Punkt b går først på utilbørlig atferd gjør seg uverdig til stillingen.
Dårlige vitser på FB og sviktende respekt for statsministeren kan neppe være årsak til avskjed.
Drar vi den litt videre kan man si at man i så fall åpner for en morsom justis: "Nei, tiltalte kan ikke få bot for å nekte og følge politiets anvisninger, da pågjeldende politimann har en for dårlig Facebook-side". Det gis ikke noen rett til forbehold mht. å følge politiets anvisninger, og derfor skal det helt ekstreme forhold til for at en politimann skal ha gjort seg uskikket til sitt embede.

Det gjøres oppmerksom på at vi nettopp har hatt en sak hvor det IKKE later til at vi får se en eneste oppsigelse, til tross for at et helt politikammer ble ansett som så uskikket at vitner/berørte i en drapssak følge seg nødt til å gå til et annet politikammer, hvis jeg ikke husker helt feil.

Det interessante i denne saken med Kleven Bergh er ikke minst hvilken presedens den vil kunne skape. Kan politifolk i det hele tatt være politisk aktive? Er det å tilstå medlemskap i Rødt forenelig med å ha den aktelse som stillingen krever. (Som FrP-er vil jeg vente å få en feiaktig behandling).

Men hvorom allting er: Er det ikke noen som kan gi denne politimesteren et kveldskurs i personalpolitikk og håndtering av media?

Konrad sa...

Det handler om en serie saker over mange år, "krapyl" kommentaren er en detalj i denne sammenhengen. Han har hele tiden opptrådt i uniform og/eller informert på andre måter at han er politimann. Dette har pågått over mange år og han har fått advarsler. Les detaljer hos Tjomlid.

Anonym sa...

Det rent juridiske i oppsigelsen later ikke til å holde vann, uansett hvor frastøtende man måtte mene mannen er.

Hobbyjuristen i meg sier at politiuniformen i seg selv taler for at politimenn har større frihet mht. usmakeligheter på FB enn andre embetsmenn - ikke mindre. Begrunnelsen er at andre embetsmenn ikke har en uniform de kan kreve respekt for. Politimannen kan kreve respekt på basis av uniformen, likegyldig av hvem som er inni den.

Det kan finnes andre argumenter som taler for oppsigelse, men dersom det er paragraf 15 man vil bruke, later det til at saken er tvilsom.

Med forbehold om at det kan være journalisten eller andre i avisen som har køddet ting til, så er nedenstående også en perle. I hele tiraden later det til å være at det er ordet krapyl man har bitt seg merke i. Fakta er at avsnittet er akkurat like sterkt om man erstatter "Krapylet" med "Mannen". Hva i alle dager ER dette?

«Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet! Dette merker folk på kroppen, og vil ikke ha mer av denne handlingslammelsen! Det siste kortet denne sosialistspiren har i ermet er å kjøre fram LØGNER om FrPs politikk»

Ordet krapyl er det svakeste leddet i hele tiraden, men likevel er det der man slår. Og samtidig er bredsiden ikke verre enn et stort antall kommentarer i et bredt spekter av samfunnet - om man altså ser bort fra setningens svakeste ledd.

Med mindre vi snart får noe uventet opp, må man nesten lure på om ikke politimesteren selv går inn for å opptjene seg rett til en paragraf 15a.

Konrad sa...

Av alle de tåpelige ting vedkommende har sagt er "krapyl" det snilleste og en bagatell. Han har truet med vold og det ene med det andre.

Jeg tror faktisk ikke du forstår hvorfor uniformen er viktig i denne sammenheng. Uniformen identifiserer hans opptreden med politietaten, han kunne også gjort det med ord "jeg er politimann på Jessheim". Hadde han bare kalt seg "Larsen" (eller "Konrad") ville de færreste visst at han er politimann. Som privatperson har han samme borgerretter som andre, f.eks. å delta i politisk arbeid og agitasjon. I det øyeblikk han tar på seg uniformen og viser at han er politimann, skal han også legge fra seg privatpersonen og politikeren.

Men i denne politimannen er et problem selv om han ikke opptrer i uniform. En politimann som truer med vold på fritiden er neppe skikket til å være politimann.

Forøvrig er han ikke embedsmann men statstjenestemann.

Anonym sa...

Akkurat her må det nok paragrafer på bordet. Jeg utelukker ikke at de finnes, men paragrafen som visstnok brukes i oppsigelsen later ikke til å holde.

Uansett er det uheldig at det er en uskyldig bemerkning om Stoltenberg som får det til å koke over, av den enkle grunn at dette gir oppsigelsen et politisk preg.

Konrad sa...

Klart en enkelt kommentar om Stoltenberg ikke skal være utslagsgivende. "Krapyl" eller "idiot" er akseptabel karakteristikk av offentlige personer i private, friske diskusjoner.

Noen har fremstilt saken som at det dreier seg om en enkelt uheldig formulering, det er så feil som det kan bli. Han har en lang historikk og har fått advarsler (som er forutsetningen for å gå til så drastisk skritt som avskjed).

Anonym sa...

Resten av historikken er vel stort sett tvilsomme vitser og et råd til en kjenning om ikke å ta loven i egne hender fordi det ikke tvil være verdt det.

Men uansett synes jeg ikke at folk som har vært inne i diskusjonen har redegjort særlig for hvorfor en politimann ikke kan uttale seg politisk. Veldig mange slynger om seg med "selvinnlysende" krav til en særlig opptreden fra politifolk. Jeg etterlyser mao. selve hjemmelen. I den grad den finnes, er den sterkt underkommunisert.

Jeg regner med at det er politimesteren som i første omgang i alle fall må bite i gresset. Når dette er sagt, er det naturlig at den rabiate politimannen vil bli presset ut av jobben uansett. Så kan man mene hva man vil om det.

Konrad sa...

"...synes jeg ikke at folk som har vært inne i diskusjonen har redegjort særlig for hvorfor en politimann ikke kan uttale seg politisk"

Tull og tøys. Ingen har nektet en politimann å uttale seg politisk. Poenget er at da må politimannen opptre som privatperson.

Anonym sa...

Han HAR uttalt seg privat. Dette blir fullstendig absurd dersom enhver som har et profilbilde i arbeidstøy skal tilskrives å uttale seg på arbeidsgivers vegne eller som værende i en spesifikk stilling. DEN holder ikke i retten.

Så vi er tilbake til hva lovhjemmelen er - om enn realiteten trolig er at det er mulig å presse han ut av jobben uansett.

Konrad sa...

Klarer du ikke å få inn i skolten at en person med politiuniform som klart tilkjennegir at han er politimann også blir oppfattet som politimann? Da har det ikke noe å bety at dette skjer utenfor kontortid.

Og som sagt har dette pågått over mange år:
"I det interne skrivet, kalt «Situasjonsrapport vedrørende Eidskog Fremskrittsparti», omtaler han seg selv som en politimann som har «praktisert liberal politikk gjennom min yrkesutøvelse» "
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=509775

Sett deg inn i saken.

Anonym sa...

Og dette er rettskildene? OK. Er det ikke mer, så er det ikke mer.

Generelt savner jeg en oppgang i det du skriver mellom å uttale seg på vegne av politiet og det å ha på seg en politigenser.

Jeg mener ikke at de to forholdene (FB-bildet og det interne skrivet) samlet sett gir grunn til kritikk.

Faktisk mener jeg at tonen i teksten han poster faktisk gjør at enhver oppegående person kan se at mannen der og da ikke uttaler seg på politiets vegne. Bildet blir dermed irrelevant.

Men uansett står bildet og det interne skrivet ikke samlet. Lesere av FB-profilen har ikke tilgang til FRPs interne skriv.