søndag 29. september 2013

Dølen og vestkantgutten

Hallvard T. Bjørgum fra Valle i Setesdal er en av Norges fremste spelemenn. Han er også sølvsmed og en stor tradisjonsformidler og -bevarer. Bjørgum kommer fra det som en gang var Norges mest isolerte daler og snakker en særpreget dialekt som det ikke alltid er lett for utrente å forstå. Men Bjørgum er ikke redd for verden, han reiste for eksempel til Aserbadsjan for å spille med folkemusikere der. I Klassekampen (20/2) skriver han:

No påstår Aftonbladet at me er redde for å misse retten til, så å seie, eiga kultur­ovring, og at me får spele mindre hardingfele om det kjem fleire muslimar inn i landet.Brorparten av det norske folket har i dag rett og slett ignorert mykje av sin eigen kultur. Og det er nok til dels samanfall mellom dei som er muslimskeptikarar og dei som eg vil kalle «harding­feleignorantar». Og desse fremjar heller slett ikkje nemnde kulturfelt, om dei får ture fram vidare. 
Rett nok er ikkje norsk folke­musikk under vedvarande åtak frå korkje kyrkje eller politiske eller sosiale fløyer i dag. Men historisk sett har den vore det. Og då mest frå ytste høgrefløya og frå overklassa i dei norske byane. Urbane norske straumdrag har også så godt som kvitta seg med kulturelle folkelege norske element, som ved fleire høve i felemusikken kunne stamme frå taterkulturen som me veit hadde ikkje ubetydelege «framande innslag».
I litt mer sentrale strøk, på Oslos solside, sier en ledende politiker:
“Vi i Norge graver vår egen kulturelle og etniske grav” og at “verdiene vi står for svinner hen fordi islam vokser”. 
Er Tybring-Gjedde en hardingfeleentusiast? Hva er Tybring-Gjeddes bidrag til å holde f.eks. taternes eller setesdølenes musikk levende? Uansett tviler jeg sterkt på at det var Bjørgum og hans felespill og sølvsmie Tybring-Gjedde hadde i tankene når han snakket om "kulturell grav".

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det er intet i veien for både å redusere hardingfelegnikkinga og innvandringa. Bortsett fra det blir hardingfele annet enn særhet som det meste av landet ikke har noen bånd til.
Vil tro at denne karen neppe kan sette kveitevad eller gjelle rein. Helt unorsk, mao.

Konrad sa...

Tullprat.

Anonym sa...

Mannen hører hjemme på museum, helst i en lydtett glassmonter, og da slik at spesielt interesserte kan trykke på en knapp for å få høre lyd som er så dempet at man må stå nær høyttaleren.

Konrad sa...

Klart, Tybring-Gjedde egner seg best uten lyd og uten teksting.

Anonym sa...

Du er inne på noe. TG syn er så intuitivt riktig at det verken fordrer lyd eller teksting.