søndag 29. september 2013

Victor D. Normans økonomi-magi

Professor Victor Norman er en glimrende pedagog og en skarp debattant, men rett som det er kan man stusse over hvor god hans innsikt egentlig er. I DN 28/9 (i går) advarer han mot å tukle med handlingsregelen, det er bra.

Men så tar Norman også tak i at statsbudsjettet (og dermed handlingsregelen) ikke skiller mellom forbruk og investering, dermed er han ute på like glatt og tynn is som langt mindre meritterte professorer. Det er to problemer med dette: Investering i f.eks. infrastruktur er til glede for innbyggerne, men gir til forskjell fra Oljefondet ikke penger i statskassen. Investering i vei og jernbane gir ikke kontantstrøm til staten selv om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er positiv mens Oljefondet gir en inntekt på årlig omkring 3 % av saldo.

Det andre problemet er at Norman gir inntrykk av at investering er noe fundamentalt forskjellig fra forbruk, men det er det jo ikke, investering er jo bare forbruk fordelt over flere år. Brukes det 100 mrd kr til å bygge vei i 2014 kan dette holdes utenfor "forbruksbudsjettet" for 2014, men da må det legges til for alle de etterfølgende årene når veien "forbrukes". Forbruket kan ikke trylles bort ved å kalle det "investering".

Ellers gjør Norman som alltid en visit til veier bygget i folketomme områder, denne gangen Hardangerbrua og Jondalstunnelen. Det er pussig at en professor med handel og økonomisk geografi som en av sine spesialiteter ikke forstår at veier og annen samferdsel ofte går innom folketomme områder mellom A og B. Hardangerbrua inngår i en den korteste hovedveien mellom Oslo og Bergen, nemlig riksvei 7 over Hardangervidda (og der oppe på vidda er det jo enda mer folketomt enn nede ved Hardangerfjorden). Reise mellom Oslo og Bergen burde jo forøvrig være en kjent sak for Norman. Hardangerbrua inngår dessuten i riksvei 13 mellom de regionale sentrene Voss og Odda. Jondalstunnelen inngår på sin side i veien mellom Bergen og Drammen (østover) og Kristiansand (sørover).

Hardangerbrua burde rett ikke vært bygget, men av andre grunner enn det Norman nevner. Hardangerbrua etablerer riksvei 7 som en konkurrerende hovedvei Oslo-Bergen, mens ressursene burde vært brukt på E16.

Rv 7 over den øde Hardangervidda. 
Hvorfor bygge en vei der det er folketomt?
 Professor Norman forstår ikke det mest elementære.


Ingen kommentarer: