torsdag 20. februar 2014

Antirasisten Hans Rustad

Hans Rustad har latt seg intervjue at Dagbladet om nazistiske nettsteder som Fyret, vi sakser:

....Det er også en stategi som fører andre ting med seg; antisemittiske og rasistiske kommentarer er ikke bra, sier Rustad til Dagbladet.

Document.no-redaktøren trekker paralleller til svenske Avpixlat, som også (...) er opptatt av grov kriminalitet begått av innvandrere.

- Slike saker har en enorm sprengkraft, sier Rustad.

Redaktøren  [Rustad] understreker at Fyret ikke er ærlige om agendaen bak alle artiklene om voldtekt begått av innvandrere.

- Fyret.nu vet også utmerket godt hvilket følelser som piskes opp. 
Etter 22. juli likte han imidlertid ikke slik stempling:
Det er det nye med predikantene: den eksplisitte eller implisitte trussel. Alle som har klebet høyreekstremiststemplet eller nazi-betegnelsen til svake, enkeltstående personer eller grupper, vet hva de gjør.
 "Takes one to know one" som heter. Rustad er pussig nok ytterst på vakt når det dreier seg om antisemittisme, men går selv ikke av veien for det tilsvarende når det gjelder andre folkegrupper, Lars Gule kommenterte slik:
"... en så til de grader fordomsfull beskrivelse av et møte med en kvinnelig innvandrer at det utvilsomt nærmer seg det rasistiske. I Rustads verden skal intet forandres, og i alle fall ikke av fremmede, av «de andre», de som av en eller annen grunn har valgt å komme til Norge. Nei, da skal man bli norsk, i alle fall om man beveger seg utenfor urbane sentra. Det er jo kjent at dette er et høyreorientert og konservativt nettsted, men her tar Rustad den svarteste reaksjon helt ut. Og det er bare trist."
Nylig kalte han Rana for Aftenpostens "hus-islamist".

Document.no publiserer forøvrig tekster som skriver om hvordan muslimene sikler etter verdensherredømme - klassiske antisemittisk konspirasjonsteori. Hans Rustad forsøker å gå kongen i næringen på nyttårsaften eller "den siste dag" som han dramatisk kaller det, der kongen er forsonlig er Rustad dystopisk og paranoid:
Okku­pa­sjo­nen var en mørke­tid. Men dagens situa­sjon er enda vans­ke­li­gere. Den gan­gen var fien­den syn­lig. I dag er det tåke, ugjen­nom­tren­ge­lig. Hvem skal man lytte til? Hvem kan man stole på?
Document.no publiserte også en kronikk av Julia Cæsar som skrev at innvandring fra Afrika var en masseimport av psykisk utviklingshemmede. I Rustads forvrengte perspektiv er slikt sikkert ikke rasisme.

1 kommentar:

Anonym sa...

Han er søt, Gule: man kan godt drepe jøder, men snakke stygt om muslimer - dét er fali det.