torsdag 20. februar 2014

Gamle nazister bedre enn unge sosialister

Gamle nazister preget det vesttyske samfunnet. Alle visste at de var der - men få våget å snakke om det. Særlig amerikanske okkupasjonsmyndigheter sto hardt på at så godt som alle tidligere nazifunksjonærer skulle få komme tilbake i statens tjeneste, sier den unge historikeren Dominik Rigoll (38) til Dagbladet (20.10.2013):
  -Etter at Forbundsrepublikken ble opprettet i 1949 strømmet de gamle nazistene tilbake i sine tidligere posisjoner. Amerikanerne mente at det ikke var mulig å bygge opp et demokrati og en rettsstat hvis ikke den tidligere eliten i landet fikk lov til å gjøre karriere. Med en hel generasjon av utstøtte kunne den unge nasjonen gå en dyster framtid i møte. Så da forbundskansler Konrad Adenauer i 1950 formulerte grunnprinsippet for hvem som skulle få offentlige stillinger var det bare kommunister og nynazister som ble utelukket. Gamle nazister ble ikke betraktet som ytterliggående så lenge de ikke ytret seg ekstremt i offentligheten eller deltok direkte i brun partivirksomhet, forteller Rigoll - som høstet gode kritikker over hele linja, da han nylig utga en murstein av ei bok om «statsbeskyttelse i Vest-Tyskland». 
Da studentopprøret ble møtt med hard hånd av myndighetene var det utrolig nok en stor andel av Hitlers gamle medhjelpere som trakk i trådene. Unge frustrerte studenter var de "onde" mens "avnazisfiserte" embetsmenn var de "gode".

Ingen kommentarer: