onsdag 19. februar 2014

Mer tåkeprat fra Alexandra Irene Larsen

Alexandra Irene Larsen er en trofast bidragsyter i Vårt Land, dette leverte hun 13.jan iår med temaet "skadelig selvsenur":

Det er oftest konservative holdninger som dømmes straffbare. Det er de tilsynelatende svake gruppene som skal beskyttes mot krenkelser; kvinner, homofile, sorte og muslimer.
Ja?

Og videre:
EU opprettholder lover mot rasisme, blasfemi og hatespeech. Disse har i stor grad er blitt brukt til å fortie uønskede holdninger.
Dette er vel løst prat og fri diktning. Hvilke lover sikter hun til? Hva er empirien? Som Erwin Kohn påpeker: Blasfemiparagrafen ble sist brukt mot Arnulf Øverland, og  han ble frikjent!

Og:
Som i Norge har en politisk korrekt venstrefløybevegelse herjet USA og fått sterkt innpass på universitetene.
Har venstrefløyen "herjet USA"? Hva snakker Larsen om? Hvilken tidsperiode? Bush jrs tid? Tea Party-bevegelsen?

Den som kaller seg forsker bør levere mer presise analyser enn dette, fusking med empiri er forøvrig den aller største synd for en forsker.

Lett å miste retning når tåken legger seg over bibelbeltet.

2 kommentarer:

Doremus sa...

AIL mener at samfunnet har skylapper om islam: http://www.vl.no/meninger/skylapper-og-islam-1.87809

Konrad sa...

Skylapper finnes overalt, spør du meg.