lørdag 22. februar 2014

Dommer omfavner politistaten

Mange tror feilaktig at staten både kan beskytte oss mot terror og bevare personvernet. I valget mellom de to er trygghetstiltakene viktigst, kan vi lese i en kronikk i Aftenposten.

Dette skulle man tro var skrevet av autoritære Arbeiderpartifolk eller ditto Frpere. Men neida, det er den pensjonerte lagdommer Iver Huitfeldt som mener vern av privatliv og integritet må vike.

Dette er faktisk ganske oppsiktsvekkende påstander, særlig på bakgrunn av at det er 200 år siden vi fikk en grunnlov som skulle beskytte individene mot staten. Det er merkelig at en jurist og tidligere dommer ikke reflekterer over dette, ja jeg blir rett og slett bekymret dersom dette er en vanlig holdning i den norske dommerstand. Mens rettsstaten altså skal verne individene, har vi her en dommer som sier at den slags smålige hensyn må vike.

Huitfeldt skriver videre:

Mediene fremstiller personvern som om det gjelder «overvåkingssamfunnet», men det er en vinkling rettet mot integritetskrenkelser preget av 1950-tallets «Storebror»-tenkning.
Her må jeg virkelig klype meg i armen. Er dette seriøst? Hvor naiv går det an å være?

Ingen kommentarer: