tirsdag 11. februar 2014

Bjørn Stærks misforståelse

Oppdatering: Lars Gule er blant de som tar seg tid til å lese Document og Rustad, og hans analyser viser hvor skrekkelig på bærtur Bjørn Stærk er i sin hyllest av Document.

Bjørn Stærk har utropt Hans Rustads Document.no til en av Norges viktigste medier, et tempel for den frie tanke og et fyrtårn for ytringsfriheten, ja han fremstiller nærmest Hans Rustad som Karl Evangs arvtaker. Men når man leser nok en av Rustads kommentarer er det nok en grunn til å lure:

Gri­sen er blitt et fri­he­tens symbol.
Kort sagt:
Det er den stak­kars lille gri­sen som får svi fordi mus­li­mer ikke spi­ser gris.
I Rustads forvirrede resonnement er det å droppe svin på menyen i en barnehage i Oslo helt parallelt med den jødiske diasporaens strategi for å overleve som minoritet innenfor en fiendtlig majoritet:
Når de været at det bryg­get opp til ube­ha­ge­lig­he­ter, gikk de selv inn og «inn­fridde» som tegn på under­kas­telse. Slik håpet de å unngå pogromene.
Les heller Minerva, tross mindre svakheter er der en intellektuell takhøyde og kvalitet i resonnementene som Rustad bare kan drømme om.

Frihetens fanebærer

9 kommentarer:

Anonym sa...

Synes du verden ville bli bedre uten document.no? Ville den bli bedre om Rustad la ned penna?

Du angriper Rustad og document ganske heftig, standhaftig og konsistent, ofte i en tone som er uvanlig spottende og hatsk. Ville du helst at document og Rustad skulle tie?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Konrad sa...

Det er ytringsfrihet, og det inkluderer at man må tåle motstand (noe Rustad forøvrig ikke tåler særlig godt). Rustad må jo bare holde på med tøvet sitt. Document.no er stort en skraphandler som selger ideologisk skrot.

Anonym sa...

John Stuart Mill skrev for 150 år siden i essayet "On Liberty":

[...] If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. Were an opinion a personal possession of no value except to the owner; if to be obstructed in the enjoyment of it were simply a private injury, it would make some difference whether the injury was inflicted only on a few persons or on many. But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error."

Tankesmia får meg enkelte ganger til å se ting i et nytt lys, men oftest gir den meg større klarhet i hvorfor mitt eget syn er riktig. Begge deler er verdifullt.

Den eneste grunnen til at et nettsted, en avis eller lignende bør overses, er om den/det er så dårlig formulert at man ikke får fatt i meningen.

Document.no er stort sett meget velskrevet. Dessuten er debatten og relativt godt formulert. Derfor er document.no et flott tilskudd til samfunnsdebatten, enten man er enig med innleggene eller ei.

Eller?

Konrad sa...

OK for å være presis:
Document.no er 90 % tøvete og uinteressant, 9 % skadelig, og den siste 1 % er når de glimter til med godt journalistisk arbeid - da gir de et verdifullt bidrag (f.eks. romsaken på NRK).

Det verste med Document er det ekstremt selektive utvalg av "nyheter" fra utlandet samt en del skrekkelige innlegg fra gjesteskribenter. Rustads egne kommentarer/ledere er stort sett elendig skrevet (og da sikter jeg ikke til rettskrivingen), det er mye ullne antydninger og et skrekkelig lavt analytisk nivå. Rustad selv seiler konsekvent under falskt flagg, han er ingen tilhenger av ytringsfrihet (Rustad har en uvanlig lav terskel for å bli sur og tverr når han møter motbør, jeg har selv skrevet mange kommentarer på Document uten å slippe gjennom sensuren).

Å si at noe er "godt skrevet" er ikke noe kvalitetsmerke. Å være kontrær eller å avvike fra opinion er heller ikke noe kvalitetsmerke. Forøvrig er Rustad og Document temmelig mainstream i mange synspunkter.

Konrad sa...

PS:
Rustads kommentar til Listhaugs svine-utspill er et slående eksempel på det skrekkelig lave intellektuelle nivået på Document.

Anonym sa...

Konrad er, Konrad er, Konrad er, Konrad er, Konrad er.....

Hvem Konrad er, burde ikke påvirke oppfattelsen av tankesmia.

At du til tider er furten får så være, men det betyr jo ikke at det blir unyttig å lese deg når logikken sporer av - og det gjør den jo mange ganger, sett med mine øyne. Er det skadelig, det du skriver? Ikke ofte. Den lista over ansvarlige etter 22/7 var ikke helt god, men det viste seg at den ikke nådde frem til noen som var gale nok til å angripe noen av dem som du utpekte. Men resten? Neppe.
Tvert om. Jeg får vite hvorfor argumentene mot Frp ikke holder, jeg får vite litt om de gjensidig utelukkende argumentene som de rødgrønne bygde politikken på. Jeg får vite noe om hva som rører seg i hodet på en multikulturalist og innvandringstilhenger (?). Jeg får se noe av inkonsistensen i argumentene til islamapologetene.

Jeg ville synes det var et tap om du holdt kjeft. Da ville jeg bli nødt til å finne et annet sted med like klare utmeldinger. Sånn sett undrer det meg at du ikke sender et stort takk til Rustad fordi han gjør ditt eget verdensbilde klarere.

Document er mange ting, men stort sett er det tekster med klart meningsinnhold. Da er det verre med mange andre steder, som stort sett inneholder et meningsløst ordgyteri. Nettets svar på heismusikk, en evig muzak av tomme fraser. PK-klisjeer som passer som bakgrunnsstøy til dagens dont. En Støre som babler i sju timer til ende uten at noen kan redegjøre for hva han sa. Eller en Brundtland som uimotsagt fikk servere uhorvelig lange kompliserte fraser med pjatt som ingen kunne desifrere når de ble skrevet ut på papir.

Document er mye, men meningstomt pjatt, PK-muzak og idiotisk byråkratspråk er ikke blant stedets kjennetegn. Det er en del sære ting der, som globaliseringsmotstanden i kommentarfeltene, og enkelte tekster som kan bli vel krevende, men jeg er enig med Stærk. Jeg mener at det er det intellektuelt sterkeste norskspråklige nettstedet som finnes.

Og så synes jeg at det er utpreget ofte at den er mannen som tas i stedet for ballen. Dette er et ubetinget kvalitetsstempel. Hadde argumentene mot meningsinnholdet vært det, ville de vel vært brukt?

Konrad sa...

Dusteri.

Du tilskriver meg synspunkter og holdninger i stedet for å forholde deg til poengene. Hvilket belegg har du for at jeg er "mulitkulturalist og innvandringstilhenger"? Og hva har i såfall det å bety?

Og hva er så en islamapologet? Jeg for en følelse av at det underforståtte premisset for hele begrepet ikke henger på greip.

Du likte ikke den listen jeg skrev. Greit nok, men da må du mislike den på de premissene jeg presiserte. Ikke bare fordi du misliker lister.

Rustad har ikke noe med mitt verdensbilde å gjøre. Rustad og hans venner er ideologisk skraphandlere som norsk offentlighet klarer seg veldig godt uten. Men du verden, det er da ytringsfrihet. Det som er ille er at Rustads tøv blir løftet frem som noe intellektuelt på linje med Karl Evang, det er faktisk for dumt til å bli tatt alvorlig.

"Jeg mener at det er det intellektuelt sterkeste norskspråklige nettstedet som finnes." Haha. Typisk eksempel på at noe oppfattes som "intellektuelt sterkt" bare fordi man kan sitte og nikke. Du selv leverer jo substanstomme utsagn som "PK-muzak".

Tar jeg mannen i stedet for ballen? Tull og tøys. Jeg har da aldri angrepet Rustad som privatperson, jeg har dog notert at han blir furten når motstanden blir hard - men det er en karakteristikk av hans argumentasjon, ikke av ham som person.

Anonym sa...

Du har aldri angrepet Rustad som privatperson? Kanskje ikke. Du har sikkert ikke angrepet han som foballspiller heller. Men du har angrepet han i stedet for de argumentene han har - og satt merkelapp etter merkelapp på han - i stedet for å ta argumentene.

I stedet kommer du med saker som "PS:
Rustads kommentar til Listhaugs svine-utspill er et slående eksempel på det skrekkelig lave intellektuelle nivået på Document."

Argumenter?

"Rustad har ikke noe med mitt verdensbilde å gjøre. Rustad og hans venner er ideologisk skraphandlere som norsk offentlighet klarer seg veldig godt uten. Men du verden, det er da ytringsfrihet. Det som er ille er at Rustads tøv blir løftet frem som noe intellektuelt på linje med Karl Evang, det er faktisk for dumt til å bli tatt alvorlig."

Argumenter?

"Det verste med Document er det ekstremt selektive utvalg av "nyheter" fra utlandet samt en del skrekkelige innlegg fra gjesteskribenter. Rustads egne kommentarer/ledere er stort sett elendig skrevet (og da sikter jeg ikke til rettskrivingen), det er mye ullne antydninger og et skrekkelig lavt analytisk nivå. Rustad selv seiler konsekvent under falskt flagg, han er ingen tilhenger av ytringsfrihet (Rustad har en uvanlig lav terskel for å bli sur og tverr når han møter motbør, jeg har selv skrevet mange kommentarer på Document uten å slippe gjennom sensuren)."

Noe konkret?

Generelt er det som gjør Tankesmia til tider leseverdig at den "skjærer ting ut i papp og bøyer dem i neonrør" - akkurat som document, men dog i mindre målestokk, selvsagt. Man kan ikke sammenligne en personlig blogg med et større nettsted, blant annet pga. nettstedets større ressurser.

Men uansett blir det etter mitt syn søkt å kritisere Rustad for ikke å være allsidig. Jeg mener at den enkelte er i stand til å skaffe seg den allsidighet han trenger selv, uten å skulle kreve at nettstedsredaktører skulle agere som forvaltere av nyhetsstrømmen, med en plikt til å levere en balansert nyhetsportefølje.

Hadde dokument vært offentlig finansiert, type allmennkringkaster, kunne man med rette stilt slike krav. Til en viss grad og dersom document mottok pressestøtte, av den enkle grunn at hvis alle skal betale, så må det også være noe for alle.

Her er det imidlertid motsatt. Dokument får være enerådende på et område som de statsfinansierte mediene ikke vil røre (innvandring, kostnadene ved innvandring, problemene med våre nye landsmenn, islams fremmarsj osv.). Grunnen til at dokument har funnes sin plass, er jo at statsfinansierte medier har skydd samme plass som pesten.

Når folk som lever av statsstøtte kritiserer document for bare å dekke det området som de selv skygger bevisst unna, så singler det i glass.

Bortsett fra dette tar du overhodet ikke Mills resonnement: du verdtsetter ikke andres argumenter, om enn du erkjenner at de er lovlige. Det Mill sier er at en selv blir rikere når man hører andre argumenter enn ens egne, enten fordi man blir sikrere i sin sak, eller fordi man innser at man har tatt feil.

Det er et sysnpunkt jeg er enig i. Å kritisere andre FORDI de fremsetter argumenter man ikke liker, blir etter mitt syn feil. Man frarøver seg selv muligheten til å bli sterkere i egen overbevisning, eller til å bli overbevist.

Konrad sa...

Anonym:
Jeg har jo nettopp vært konkret i mine eksempler på det intellektuelle nivået i Rustads skriblerier. F.eks. det innlegget vi nettopp nå kommentarer, altså svineriet.

Andre eksempler:
http://konradstankesmie.blogspot.no/2010/01/bekmrkt-pa-mrkeloftet-rustad-vil-innfre.html

http://konradstankesmie.blogspot.no/2013/02/trusselkulturen-mot-hedegaard.html

http://konradstankesmie.blogspot.no/2011/09/hans-rustad-sutrer-videre.html

Rustad velger den redaksjonelle profilen han vil. Jeg har ikke kritisert Document for å ikke være allsidig, jeg har derimot kritisert dem for å være ekstremt ensidig og selektiv, f.eks. i plukking og tolking av nyhetssaker fra utlandet:
http://www.document.no/2012/11/drepte-barna-fordi-kona-ikke-ville-baere-slor/

Eller innlegget "I Låtsaslandet" af Julia Caesar.

Rustad står fritt til å publisere det han vil, men med den redaksjonelle profilen som eksemplifisert ovenfor er det fullstendig skivebom å løfte frem Document som et spesielt viktig bidrag til media og offentlig debatt i Norge. Jeg stiller ikke "krav" til Document slik du påstår, jeg prøver å fortelle sannheten om hvor elendig det står til på Document.

Noen argumenter er det verdt å bruke tid på, Rustad og Document er ikke i den kategorien. Er det verdt å bruke tid og energi på å sette seg inn i Julia Caesars forkvaklede argumentasjon? Nei - rasisme fortjener ikke motargumentasjon. For Rustads vedkommende er argumentasjonen som regel for banal eller for ullen/antydende. Til sammenligning er det på Minerva mye jeg er uenig i, men der er det som regel en argumentasjon som er såpass klar og veloverveid at det går an forholde seg til det.

Å bruke JS Mill som sannhetsbevis mht Document er en frekkhet.