torsdag 27. februar 2014

De upålitelige muslimene

Hans Rustad har latt seg intervju av Dag og Tids tilsynelatende imøtekommende journalist Eskil Skjeldal (21.2.14). Hans Rustad kan i sin store visdom fortelle oss at "muslimer først og fremst muslimer, dernest norsk; mens kristne/nordmenn først og fremst er norske, dernest muslimer". Dette er ikke bare en åpen og ærlig essensialisering, men legger også opp til en temmelig vulgær om enn klassisk stereotypisering. I Rustads banale verdensbilde er en muslim bare en muslim og alltid en muslim.

Rustads fremstilling er påfallende likhetstrekk med klassisk antisemittisme, jødene er upålitelige fordi de ikke er som oss. Falsen, grunnlovens far, begrunnet utestengelsen av jøder:

For det første anså han jødedommen for å være en hatefull religion, og jødene som en politisk femtekolonne som bar hat til sine kristne vertsnasjoner. For det andre mente han at jødene på grunn av sin hemmelige messianisme ikke ville bli lojale borgere: «Jeg har gjort dette, fordi jeg for mitt vedkommende er overbevist om at jøden aldrig kan bli god borger av nogen stat, hvor ikke jøder regjerer.»

Presten Niels Hertzberg nevnte "den økonomiske frykten for at en jødisk armada ville sette kursen mot Kongsberg gruver og nærmest «klore sølvet ut av gruveveggene»."

Ingen kommentarer: