onsdag 19. februar 2014

Berøringsangst for 22. juli

- 22. juli har blitt det vi knapt kan nevne. Ingenting i samfunnsveven skal analyseres opp mot terrorangrepene. Det har etablert seg en nasjonal konsensus om at det ikke er god tone, skriver Rune Berglund Steen i VG (15. febr).

Ali Esbati var selv på Utøya og mener det har vært en «kollektiv fortrengelse av at dette var et politisk terrorattentat» (Klassekampen 18. febr). Likevel forskes det mer på ABB i psykoanalytisk perspektiv enn på hans politiske ideologi.

Klassekampen (14. febr) meldte at det tross motivasjonen bak 22. juli bare er to personer (på FFI) i Norge som forsker på høyreekstremisme, disse to går endog på midlertidige kontrakter som løper ut. Hverken NUPI eller Politihøgskolen driver særskilt forskning på temaet. - På 1990-talet var det solid kunnskap og betydelig forskning på temaet, men i dag er dette nedprioritert sier Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.

To og et halvt år etter 22. juli-angrepet er det fortsatt nesten ingen i Norge som forsker på høyreekstreme terrorister. Dette skyldes en svikt i finansieringssystemet, skriver Thomas Hegghammer.

Også advokat Lippestad (Klassekampen 18. febr) etterlyser kunnskap.


15 kommentarer:

Anonym sa...

Jævlig teit at man ikke konsekvent analyserer Estebati i et maoistisk perspektiv. Om han så bare skulle si "gratulerer med dagen", så burde alle se at den underliggende tanken egentlig er planlegging av folkemord.

Har mannen ikke annet å komme med enn feilaktige merkelapper, ja så har han ikke det, men det blir for grunt etter min smak.

Konrad sa...

Hvilken relevans har påstått maoisme for temaet?

Anonym sa...

At det ville være en like teit merkelapp på alt som er rødt, som at ABB skulle være en passende merkelapp på alt som er innvandringskritisk. Det er en elendig diskusjonsskikk som kun funker så lenge det er bare ei bølle i rommet. Til Estebati, Konrad og andre: Det er en stygg debattskikk å benytte merkelapper på denne måten. Det er ikke bare bruk av stråmann, men den verst tenkelige sådanne.

Hva er det å si, annet enn at om dere sier dere debatterer så godt dere kan, så tror jeg dere. Og om dere sier at dere kan bli mye bedre, så tror jeg dere og.

Jeg utelukker ikke at Estebati gjorde sitt beste. Kanskje er det ikke mer å hente.

Man snakker normalt at man ikke bare skal hoppe over der gjerdet er lavest. Jeg fristes til å tro at det ikke finnes noe gjerde som er så lavt at Estebati et al ikke kan krype under. Det reneste VM i limbo.

Konrad sa...

Hva faen er det du babler om? Hvilke merkelapper har Esbati og Konrad brukt?

Jeg siterer Esbati på at 22.juli var "politisk". Hva er så kontroversielt med det?

Anonym sa...

At noen prøver å klistre ABB på folk som aldri ville drømme om sympatier for slike gjerninger, vel vitende om at det er nettopp dette som gjøres, synes jeg ikke er noe særlig. ABB brukes mot folk i mangel av argumenter. Estebati blir ikke massemordet av å være rød, og man blir det heller ikke av å være innvandringskritisk.

Å stemple folk sånn et dessuten intellektuelt SVAKT.

ABB er innvandringskritisk/antifeminist/konservativ/...
Du er innvandringskritisk/antifeminist/konservativ/...
Ergo er du ABB

Erasmus Montanus-logikk opp og i mente.

Verdien av det politiske perspektivet forsvinner hvis det ikke skal brukes til stempling. Og da er det bare en ting som gjenstår: nemlig å melde klart ut. Jeg synes de venstreradikale som ønsker sterkere fokus på innvandringskritisk ideologi burde ta på seg ballene sine, og si rett ut at navngitte personer planlegger massemord. Hinting lukter det ikke mye testosteron av.

ABB er ikke dømt for tankekriminalitet, men for massedrap. Han er heller ikke dømt for å hate muslimer eller for å være antifeminist.

I etterpåklokskapens klare skjær blir det bare klarere og klarere at det politiske mer og mer ligner et blindspor. Det finnes massevis av miljøer hvor en skadd ung mann vil kunne tilte som følge av hat. Det politiske er interessant for å forstå, men så kan det heller ikke trekkes lenger.

Verden er f.eks. full av militante antifascister - de fleste så grunne at de ikke kan definere fascisme. Hva om en av disse skulle tilte? Hvem ville da bli hengt ut?

Kanskje skulle vi snarere forstå at den jevne aktivist ikke er noen teoretisk abstraksjon, og at en muslim ikke nødvendigvis er mer ren i troen enn mange kristne. At jihadister ikke er noen vandrende Muhammed-kloner, men mennesker av kjøtt og blod. Folk som motiveres og trigges av like allsidige faktorer som de som trigger oss andre i andre sammenhenger. Kanskje burde vi innse at den jevne anti-jihadist ikke er noen skoleflink teoretiker som handler ut fra hva boka sier - i den grad boka i det hele tatt skulle si noe om vold.

Derfor argumenterer egentlig Estebati m.fl. for å ta et stort skritt tilbake i forståelsen av hva som egentlig forklarer 22. juli.

For meg blir det for enkelt. Det blir som å analysere alle tyskere i lys av innholdet i Mein Kampf. Noe kan man forstå, men selv ikke de mest ekstreme levde i et vakuum. Hvorfor ble noen spesielt gale? Hvorfor ble noen kinesere gale rødegardister, mens andre ble ofre, gitt at den herskende ideologien var den samme?

Hvor mye kan du forstå av inkvisisjonen, hekseprosessene og annen galskap i kristendommen ved bare å lese skriften? Hvor mye klokere blir du at å analysere den nevnte begivenhetene ut fra at kristne stod bak?

For meg blir det bare mer og mer innlysende at 22. juli ikke kan forstås uten sterk vekt på gjerningsmannen selv. Å skulle omgjøre han til et verktøy for den store internasjonale konspirasjon blir å sette han på den plassen som han selv ønsket å gi seg. På ett eller annet skrudd vis blir det slik at Estebati med flere ønsker å plassere ABB som en martyr for sin tro.

Dette blir bare for teoretisk. Jeg kjenner i alle fall ingen som er så enkle at deres handlinger kan tilskrives kun hva som finnes i mellom permene på en spesiell bok.

Konrad sa...

Dette er jo bare usammenhengende prat. Det er tydelig at du mener både det og andre, men har du spesifikke argument relater til temaet "berøringsangst"?

ABB er ikke "innvandringskritisk", det er en absurd eufemisme.

OK så du mener det politiske er et blindspor? Da mener du altså at ABB ikke var politisk motivert? Han skrev jo tusen sider der han forklarte sin politiske motivasjon (det gjorde forøvrig også Hitler) - hva mer trenger du?

Anonym sa...

Berøringsangst er en vridd versjon av virkeligheten, servert av noen som ikkr vil se de relativt innlysende tingene jeg har påpekt. Berøringsangst er bare en merkelapp brukt av folk som misliker sunn fornuft.

Selvsagt er ABB innvandringskritisk. Det er det mange som er, på mange ulike måter. Det interessante er ikke at han er det, men at han ikke har skrupler. Det interessante er derfor ikke den politiske holdningen, men fraværet av bremser. Dette er ting som den "far out" delen av venstresiden ikke vil diskutere; Da får man jo ikke brukt de døde til noe!

Vi andre ser imidlertid at det de manglende sperrene som er det viktige, og at det ikke er utenkelig at ABB kunne falt ned som forkjemper for også andre saker. Det er ikke saken som har gjort han så ekstrem, gitt at det er mange som mener mye likt som ikke gjør en flue fortred. Det er kort og godt ikke ikke troverdig å forklare 22/7 på basis av hans politiske manifest, som ikke engang var hans.

Så, nei, han skrev ikke over 1 000 sider, og nei, de som ble brukt av ABB (f. eks. Helene Bøkle, som leverte musikken) kan ikke tillegges ansvar for ABBs gjerninger. Om man liker Fjordman eller ikke, får være opp til den enkelte, men han skriver ikke noe som får normale mennesker til å tippe over.

Dersom det er Fjordmanns skrifter som har drevet ABB, så er ABB selv et offer. Men, nei; det er han ikke. Å sammenligne ABB med Hitler som forfatter blir og feil. Hitler skreiv blekka si selv, men med god teknisk hjelp. ABB stjal.

Sammenligner man Fjordman med leselista til nær halve den forrige regjeringen, et det ikke Fjordmann som er den voldsforherligende. Fjordmann må man tolke for å finne oppfordringer til vold, mens en stor del av venstresida har pratet om "væpna revvlusjooon". Det ble imidlertid folk, sort of, av de gamle radissene og. Derfor skal man ikke legge for mye i hva folk leser. Uansett et altså Fjordman den reneste fredsfyrsten i forhold.

Jeg stusser egentlig litt over at dere vil gi ABB status som et ideologisk fyrtårn. Det blir han aldri for meg. For meg er og blir han en nut case. Om han virkelig mener det han gir uttrykk for, så er jo den logiske konsekvensen å pakke sekken. Hva er nå dét for noe; er han moralsk pålagt å frelse Norge fra de rødgrønne?

Forutsetningen for at ABBs budskap skulle være viktig, er at det har politisk tyngde. Har det?

Nesten alt i denne saken koker ned til ABB som psykiatrisk tilfelle.

Konrad sa...

Ja, nettopp, så du vil tilbake til avskrive ABB som et psykitatrisk tilfelle. En veldig bekvem løsning for dem som har berøringsangst.

Om ABB skrev det selv eller stjal det meste er jo knekkende likegyldig. Poenget er at hans såkalte manifest viser frem for allverden hans politiske motivasjon. ABB er selvsagt ikke noe ideologisk fyrtårn, selv om det naturligvis finnes en og annen tulling (det gjør det alltid) som synes manifestet er storartet.

Å kalle ABB for "innvandringskritisk" er jo en fullstendig misvisende og tilslørende eufemisme. Det blir som å kalle Hitler for leder av det tyske folkeavlslaget.

Jeg er også "innvandringskritisk", men når terminologien blir så tullete havner jeg altså i samme sekkepost som ABB, mer meningsløst kan det ikke bli.

Spar meg for tøys.

Anonym sa...

Så du liket ikke å havne i sekker hvor du ikke hører hjemme? Kjøp deg et speil!

Anonym sa...

Uanset må det være et krav at det vises til noe slagkraftig antijihad-miljø. Det er det stort sett enighet om at det ikke gjør. Vet Estebati eller andre om annet, burde de umiddelbart ta på seg varslerhatten - men det ville kreve annet enn tåkeprat som er ment å stignatisere folk som aldri har hatt noe til felles med ABB.

Det finnes argumenter for at det kan være viktig å følge norske miljøer tettere enn jihad-miljøene, til tross for at sistnevnte både er større og mer ekstreme: En alminnelig norsk hvermansen som klikker er kan fort bli veldig mye mer farlig enn en gjennomsnittlig jihadist. Han er mer målrettet, trenet i analytisk tenking og generelt mer kompetent.

Å basere et antiterrorforsvar på forutsetningen om at jihadister heller ikke fremover vil bli dyktige, forekommer meg dog kortsynt. Den manglende kapasiteten er kun et midlertidig fenomen.

Uansett vil jeg avslutte med et fromt ønske om at man greier å rette oppmerksomheten mot de grupper som er farlige, uansett overbevisning, politisk farge eller andre kjennetegn. Måtte Norge greie å forbli et trygt samfunn også fremover. Måtte de som har som jobb å fokusere på slikt greie å holde fokus kaldt og analytisk - og fri for ideologiske skyklapper.

Konrad sa...

"En alminnelig norsk hvermansen som klikker kan fort bli veldig mye mer farlig enn en gjennomsnittlig jihadist. Han er mer målrettet, trenet i analytisk tenking og generelt mer kompetent."

Hva slags tullprat er dette?

PST og norske forskere følger selvsagt med på terrorist potensiale blant norsk ytterliggående islamister, det sier da PST hvert år i sin årlige rapport.

Poenget er at hverken før eller etter 22. juli har norsk politi og norske forskere brydd seg synderlig om høyreekstreme. Det er akkurat som om 22. juli ikke har skjedd, ja bortsett fra at politiet og forskerne er opptatt av beredskap.

Anonym sa...

Det kan jo være at de som jobber med rikets sikkerhet, i likhet med undertegnede, anser 22/7 som en tullings verk. Man har lett opp og ned, til høyre og venstre og att og frem etter de farlige vennene til ABB, men ikke funnet noen.

Ingen konsentrasjon av galninger det er verdt bryet å overvåke. Islamister har man motsatt sett stor aktivitet fra, med mange som har reist ut for å støtte hva vi normalt omtaler som terrororganisasjoner. Vi har sett en "nordmann" som har deltatt i en terroraksjon mot et kjøpesenter i Afrika som i bestialitet langt oversteg Utøya.

Alt dette skjer rett foran øynene på oss, og så vil du og Estebati fokusere på uorganisert og mistilpasset ungdom som skriver "skolestiler" om Eurabia.

Selv ikke Strømmen greier å påpeke noe tilstrekkelig konkret, med den konsekvens at han fikk et blaff av oppmerksomhet, og nå er tilbake i bakgrunnen. Dette handler dog ikke om Strømmen, men om at du og Estebati et al antyder at overvåkingen rettes feil sted, at kronene feilprioriteres og at landet bringes i fare.

Det er ikke som om 22/7 ikke har skjedd. Gjerningsmannen er tatt, Barn av regnbuen er avsunget, gatene har blitt dekket av roser og folket har sørget. Rettssaken og prosessen kunne vært bedre, med større saklighet og mindre rettspsykiatrisk farse, men det er uansett fortid.

Hvis du tror at den største faren er en ny gutt som kommer i klemme mellom barnefordelingsregler, barnevern og andre uheldige forhold skal lese feil blogger, får du argumentere for det. I så fall får du og argumentere for at en påfølgende ekstremisme vil bli rettet mot Eurabia, og ikke pelsdyr, rasister, EU eller landbruk -eller noe ukjent femte.

I stedet for å snakke om at landet ikke ser faren, kunne dere kanskje spørre om det ikke er dere som er de litt rare småskrullingene, mens folket og myndighetene faktisk har en grei forståelse av verden?

Konrad sa...

Ja nettopp. Høyreekstremister er enslige skrullinger med vanskelig oppvekst, mens islamistiske terrorister bare er muslimer og ikke noe annet enn muslimer. Da er vi på'n igjen der vi slapp i 2011. Veldig bekvemt med psykiatriske bortforklaringer.

Alle terrorhandlinger i Norge (inkludert den ene store) har vært utført av høyreekstreme. Prøv å få det inn i skallen. Hvor mange utført av venstreekstreme? Svar: 0. Hvor mange utført av islamister? Svar: Kanskje 1 (skuddene mot synagogen). Skuddene mot Nygaard ikke medregnet fordi det var mordforsøk (attentat), som er noe annet. Hvor mange utført av naturvernere? Svar: minst 1 (noen småbomber i forbindelse med Alta-utbyggingen).

Anonym sa...

Og når redaktører og tegnere må gå i skjul teller det ikke? Dersom det ikke hadde skjedd, så ville de ikke ha blitt rørt. Når en dansk dikter må ha beskytterse, så er det bare vås?

Lista etter Rushdie er etter hvert blitt lang. Og jo, det handler om terror. Det handler om statuering av eksempler, og disiplinering av meningsmangfoldet.

Egentlig er ditt argument om manglende muslimsk terror, som dog svikter i empirien, snarere et argument FOR å fokusere mer på muslimer. Man har avverget mye.

Normalt deler jeg ikke ut så mange merkelapper, men jeg skal gjøre et unntak for deg og Estebati: dere er dinosaurer.

(Dere er utdødde. Dere vet det bare ikke selv.)

Konrad sa...

Jeg snakker om høyreekstreme, du snakker om muslimer.

Har jeg avfeid faren for islamistisk terror? Nei, jeg har bare påpekt enkle fakta.