torsdag 2. september 2010

Dialog med Goebbels og Göring

Oppdatering: Kommentar fra to Civita-karer.

Det er irrasjonelt av statsvitenskapsprofessor Bernt Hagtvet å boikotte Bjørnsonfestivalen fordi Goebbels en tenker venstrefascist han forakter, står på programmet, skriver Åmås i Aftenposten.

Åmås bruker pussig nok overskriften "ingen boikott av tenkning", men han siterer redelig nok fra Bjørnson-festivalens program der Myrdal omtales som «en av Sveriges mest kompromissløse og kunnskapsrike intellektuelle».

Dersom Myrdal kan få hederlig omtale som "kunnskapsrik og kompromissløs" bør vel også rasshølet David Irving bli gjenstand for samme holdningsløse omtale. Irving er da vitterlig både kunnskapsrik og kompromissløs. Eventuelt kunne begge gamlingene bli omtalt som "politisk ukorrekt", det har jo blitt den nye hedersbetegnelsen på høyresiden.

Neida, Myrdal er ingen Goebbels. Men Åmås er nokså tøvete når han kaller Myrdals manglende evne og vilje til å ta inn over seg gigantiske historiske fakta for "tenkning". Det er forskjell på å være åpen og ha hull i hodet.

Vel, Hagtvet kan nok være litt monoman i sine stadige angrep på syttitallets MLere, men han setter fingeren på et ømt punkt: Holocaust-forsvarere og -benektere er altså intellektuelt bunnslam, mens deres likemenn Pol-Pot forsvarerne er vår tids ledende tenkere og akademikere.


- Åpenhet og dialog i stedet for boikott, sier festivalsjef.

Blogglisten

5 kommentarer:

Jorunn sa...

Itellektuelle evner kan føre et menneske langt,men hvis retningen er feil,blir resultatet desto verre. Det avgjørende vannskillet går mellom om mennesker personifiseres slik at de får egenverdi,eller om de depersonifiseres slik at de bare får bruksverdi som nyttegjenstander.I det siste tilfelle blir menneskene til for Samfunnets skyld,og dermed ender en opp med de umenneskelige regimene. Den gruppen som utarbeidet "den endelige løsning" i jødespørsmålet ble regnet som Tysklands beste og mest intelligente menn. Retningen var feil fordi mennesksynet var feil, og intelligensen gjorde resultatene desto mer fatale.

Konrad sa...

Jepp. Wannsee-konferansen besto ikke av ravende gale lystmordere (muligens med et par unntak). Det var ledende byråkrater, jurister, intellektuelle, flinke folk.

Ja, og norske m-l-ere var også supersmarte og meget kunnskapsrike. Det hjalp ikke.

Sosialisten sa...

Men var Åmås tilhengjarar av å boikotte festivalar av di David Irving stod på programmet? Litt kjapp googling får me til å tru at han ikkje var det. Så om ikkje anna er han konsekvent der.

KEE sa...

"And sin, young man, is when you start treating people as things. Including yourself. That's what sin is." -Esmerelda Weatherwax in "Carpe Jugulum"

Konrad sa...

Ja, kanskje han er konsekvent, men det gjør ikke saken noe bedre.

Åmås har også vært positiv til Bruce Bawer (Hege Storhaugs husideolog), som ikke er stort bedre enn Jan Myrdal.