lørdag 18. september 2010

Æreskultur og løsning i Afghanistan

VI SNAKKER ofte om den afghanske og muslimske æreskulturen, med æresdrap og all elendighet som den fører med seg. Men det er faktisk den amerikanske æreskulturen som gjør en politisk løsning så vanskelig. Man nekter seg den eneste virksomme strategi som til alle tider har fått slutt på kriger ingen av partene kan vinne: forhandlinger. Det selvsagte fremstår som umulig på grunn av såret amerikansk æresfølelse, skriver Morten Strøksnes i BT. Les.

Spagatminister JG Støre.

Ingen kommentarer: