søndag 12. september 2010

Hemmelige henrettelser

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende straff, heter det i en FN-konvensjon som jeg kom til å tenke på da jeg leste denne notisen i Morgenbladet:

Med et noe uvanlig PRs­tunt åpnet den japans­ke regjeringen fredag forrige uke dørene til s­ine henrettels­es­lokaler for pres­s­en. Fra 2000 til 2009 ble 112 mennes­ker i Japan dømt til døden, og 46 ble henrettet. I dag har landet 107 døds­dømte fanger. I Japan kan det gå inntil 40 år før døds­dømte pers­oner blir henrettet, og vedkommende blir ikke informert om tids­punktet før øyeblikket før henrettels­en fi­nner s­ted. Familiemedlemmer og fors­varere blir førs­t informert i etterkant. Ifølge det japans­ke jus­tis­departementet er det s­yv henrettels­es­ans­talter i Japan. Plasseringen er fremdeles­ hemmelig.
I likhet med land som USA, Kina og Iran har altså Japan et stykke igjen før landet er fullstendig sivilisert.


Hemmelig til og med for den dømte.

Blogglisten

Ingen kommentarer: