mandag 6. september 2010

Monsteromkamp

Debatten om Hardanger-mastene viser at vi bør revurdere forbudet mot gasskraft - for naturens og klimaets skyld, skriver professor i samfunnsøkonomi Sigve Tjøtta (DN 4.sept). Selektivt sitat:

BKKs egne prognoser bekrefter klimapolitikkens relevans:

  • Effektbehovet i regionen er på 2083 MW i år 2025, ifølge BKKs prognoser.
  • Uten å elektrifisere Troll A og Gjøa reduseres effektbehovet med 250 MW.
  • Behovet reduseres ytterligere med 400 MW med et konvensjonelt gasskraftverk på Kollsnes på plass. Et slikt gasskraftverk vil gjøre Sima-Samnanger linjen samfunnsøkonomisk ulønnsomt; dette ifølge BKK og Statnetts felles utredninger om strømforsyningen til BKK-området (oppdatert våren 2010).
Prognosene for totalt effektbehov i 2025 er da redusert til 1433 MW. Det skulle være tilstrekkelig; sammenlignet med maksimal effektbruk på 1810 MW sist vinter - den kaldeste vinteren i manns minne.

Mastene i Hardanger, i Sogn og på Møre er trolig irreversible. Det samme er vindmøllene som blir bygget langs kysten. Fysisk og teknisk er det mulig å fjerne dem. Men når linjene og vindmøllene først er bygd, tilpasser resten av økonomien seg med dem. Disse økonomiske endringer gjør det vanskeligere å fjerne mastene. Kostnadene kan bli for høye. Økonomien preges av veien vi går, inkludert våre feilsteg.


Kan lett demonteres, men er i praksis irreversible.

Blogglisten

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Så planane om ny kraftlinje er ein konspirasjon sett i gong av Jens Stoltenberg for å få bygd fleire gasskraftverk?

Konrad sa...

En kreativ tolkning, men du verden, kanskje du har rett?