søndag 9. januar 2011

Trakassering av Wikileaks & Co

USAs kjede av angrep på Wikileaks er i virkeligheten et angrep på alle våre verdier i liberale demokratier, skriver Wessel-Aas i nok et grundig og poengtert innlegg. Bakgrunnen er bl.a. at USAs føderale myndigheter presser Twitter til å utlevere informasjon om bl.a. Birgitta Jónsdóttir. Jonsdottir er endog parlamentsmedlem på Island.


Den norske regjeringen godtar stilltiende dette angrepet på pressefriheten. Den øredøvende tausheten fra sjefsfeigingen Per Edgar Kokkvold overrasker ingen. Cockvold er snart 65 år gammel, er det ikke mulig å gi dette mennesket AFP eller annen førtidspensjon? Det vil et stort fremskritt for norsk offentlighet.


Den pompøse pressepave.

1 kommentar:

Sosialisten sa...

I tilfellet Per Edgar Kokkvold har nok eplet falle eit stykke frå stammen. Arne Kokkvold hadde nok sett pris på Wikileaks.