mandag 20. august 2012

Bård Larsens nostalgi

Partiet Rødt har mye tåpelig på programmet. Revolusjonsromantikken og den lett konspiranoide ideen om "borgerskapet" er fjollete, mens den totalitære arven burde vært skrotet for lengst. Partiet er stort sett en anakronisme i dagens samfunn. Dette er det ikke vanskelig å være enig med Bård Larsen i, men i dag er det vel ingen andre enn Bård Larsen som tar Rødt og andre kommunister på alvor. En gang i tiden (da Bård Larsen var ung) var Rødts forgjenger en livskraftig, dog enda mer livsfjern bevegelse - den gangen var det muligens grunn til å ta dem på alvor. Bård Larsen må da også ty til fortiden for virkelig å vise hvor forkastelig Rødt er. Nostalgien synes likelig fordelt mellom Bård Larsens og hans motmenn i Rødt.

Ingen kommentarer: