mandag 13. august 2012

Høyreekstrem terrorisme i Norge

Elin Ørjasæter skriver om brutale fakta:

Høyreradikale nordmenn er de facto mer voldelige enn venstreradikale nordmenn. Legg til et vedvarende og stort misforhold mellom store gruppers holdning til innvandring og politikernes holdning, så skjønner vi at her er det mange nordmenn som kan bli farlige.
Dette handler altså ikke bare om politiets svikt 22. juli, ikke en gang bare om manglende beredskap siden 2005. Det handler også om at PST burde forstått at faren for høyreradikal soloterrorisme i Norge var, og fortsatt er, overhengende.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er norsk og høyreradikal. Hva kan jeg gjøre for å unngå å bli terrorist?

Nok tar jeg på det sterkeste avstand fra Breiviks metoder, i tillegg til at jeg finner mange av hans synspunkter ganske eksentriske, men er dette tilstrekkelig?

Jeg forsaker AP og AUF, og alle deres gjerninger og alle deres vesen. Er jeg i faresonen?

Er det ingen vei utenom omvendelse til AP som kan gi frelse? Er jeg fortapt?

Konrad sa...

Jeg vet ikke hvem du er og hva du står for, men det er vel ingen som har sagt at høyreradikale ender opp som høyreesktreme terrorister. Det er helt legitimt å være høyreradikal.

De fleste høyreradikale er ikke terrorister, men alle terrorister i Norge er høyreekstreme. Det bare retorisk vås å skrive "er jeg fortapt", men det burde være et tankekors for ytre høyre i Norge (som gjerne er kritisk til islam/muslimer) at terroristene befinner seg på deres egen politiske fløy.

Anonym sa...

Problemet ditt er at i din iver etter å finne noen å kritisere, favner så bredt at det ikke er noen som føler seg truffet.

Strengt tatt kan det like gjerne virke mot sin hensikt: Den mikroskopiske andelen av folk som synes at ABB har gjort noe stort, kan få inntrykk av at de er mange.

Konrad sa...

Hæh? Selvsagt er det forsvinnende få som mener ABB er en helt - har jeg sagt noe annet? Men det er dessverre mange som er enig med ham i hans diagnose av samfunn og politikk i Norge.

Anonym sa...

Hva er det mange som er enige i?

* Ridderdrømmene¿
* Tankene om masseproduksjon av nordmenn?
* Behovet for å tilsidesette demokratiet for den sterke mann?
* Tankene om at muslimenes voldsomme tilstrømming til Europa er en konspirasjon? (De færreste mener at det er en konspirasjon, men at svært mange mener at det å tillate den massive tilflyttingen av muslimer er en ufattelig dumskap, er nok riktig).

Fjerner du disse elementene, og sikkert en del andre særheter, fra ABBs tankegods er det ikke så mye kontroversielt stoff igjen, egentlig.

Konrad sa...

Når du trekker fram det stormannsgale hos ABB er det naturligvis ytterst få som slutter seg til. Men hans diagnose av muslimer som problem deles av mange, og ja det er kontroversielt å skille ut muslimer spesielt - dersom du ikke forstår dette har du problemer med gangsynet. Hans diagnose av at Ap mfl (med viten og vilje) har åpnet landet for muslimsk innvandring er også en utbredt forestilling, Tybring-Gjedde skrev f.eks. en kronikk i Aftenposten der han snakket om "kultursvik" - kontroversielt? Javisst.

Når det gjelder ideen om behovet "for den sterke mann" vet jeg ikke hvor utbredt den ideen er, men jeg frykter det er vanligere enn vi liker å tro.

Men det var ikke dette innlegget mitt handlet om. Les det en gang til er du snill.

Anonym sa...

Det opprinnelige innlegget foretar en generalisering som ikke er valid. Den terroren du snakker om kan ikke plasseres som høyreorientert.

Hvorfor ikke? Fordi nazismens vesen ligger tettere på SV/AP enn H eller FrP. (sterk stat, statens sosiale rolle, kollektivismen etc.).

Er det så kontroversielt å skille ut muslimer som en problematisk innvandrergruppe i Norge?

Det kommer an på hva man mener er en innvandrers plikter. Plikter han å la seg assimilere eller er det OK med et parallellsamfunn?

Verdt å merke seg er imidlertid at muslimer reiser i mange andre retninger enn Vest-Europa, og at motstanden mot muslimer er større der enn andre steder i verden.

Er dette så fordi at vesteuropeere er mer rasistiske enn resten av verdens folk, eller er det fordi samfunnssystemene i vesteuropeiske landene henter frem noen sider hos innvandrerne som ikke kommer frem i andre land?

Min mening er at det norske systemet har forsterket de problemene som innvandring naturlig fører med seg. En av tingene det er verdt å merke seg er at Norge tilsynelatende har blitt sittende på mer "støyende" muslimer enn man ser utenom vesteuropa.

Believe you me: Det er i de færreste land at man ser muslimer skråle "drep jødene" i offentlige demonstrasjonstog. Det er i de færreste land man ser muslimer fremsette trusler mot vertslandets borgere. Det finnes mange steder med et betydelig muslimsk islett uten at det forårsaker konflikter.

Når Norge har havnet i den situasjonen man har, er det fordi man
1) ikke har villet forstå de kulturelle forskjellene, og
2) ikke har villet ta konsekvensen av at man ikke forstod disse (dvs. bremse innvandringen inntil den er brakt på riktig spor)

Det er jo ikke noe ekstremt over å forfekte at man er nødt til åpne øynene.

ABBs ekstremisme har lite med høyresida å gjøre - uansett hvor mye du tilstreber å klistre det på stuerene folk.

Thybring-Gjeddes retorikk er egentlig ikke særlig ekstrem i det hele tatt. Han hevder at nordmenn ikke ønsker multikulturalismen, og det må være et fullstendig stuerent synspunkt. Ser du på den retorikken, er den trolig langt spakere nå, og også før 22/7, enn den var for et par tiår siden.

Konrad sa...

Du velger å skrive om muslimer, gjerne for meg, men innlegget handler ikke om muslimer i det hele. Prøv å skifte tema.

Tybring-Gjeddes beryktede kronikk er klassisk høyreradikal (ikke ekstremistisk) fordi den fokuserer på klassiske høyretema som bevaring av nasjonal kultur og det på en ganske grovkornet måte.

Anonym sa...

Hva har bevaring av nasjonal kultur på en høyre/venstreskala å gjøre?

Utgangspunktet ditt/Ørjasæther er at terroren kan plasseres på høyresida, og da sier jeg at det blir fordummende, av den enkle grunn av man

1) da kommer til å plassere ting på høyresida som ikke hører hjemme der
2) blir så grovkornet i analysen at den blir verdiløs (rasehat=muslimhat=kommunisthat=hat mot multikulturalisme=hat mot big government).

Thybring Gjedde er forresten ikke særlig grovkornet. Det som er spesielt ved han, er at han fungerer som en Emmanuel Goldstein (Orwells 1984) for mange på venstresida. Man trenger ikke lese hva mannen skriver eller ta stilling til hva han faktisk sier.

Det holder lenge å vite at hvis Thybring Gjedde har sagt det, er det avskyelig.

Konrad sa...

Nei nå må du gi deg. Du kan da ikke bare dikte opp en høyre-venstre akse slik at det passer deg. Bevaring av nasjonal kultur, kulturkonsevatisme, moralsk tradisjonalisme og nativisme er klassiske høyre-tema, er det noe som definerer høyresiden er det nettopp dette.

Anonym sa...

Men er det ikke det du gjør, da? Du plasserer implisitt nazismen på høyresida, mens den reelt ligger et sted til venstre for sentrum.

Ser vi så på Boot boys, må jeg nok - til tross for sakens karakter - trekke på smilebåndet av at de faller inn under den nye intellektuelle vinen. Blir det ikke for dumt å i det hele tatt tilllegge dem kapasitet til abstrakt tenkning?

Kyvik? Heller ikke han passer inn, mye på grunn av tidsrammen. Hva en ung Kyvik anno 2012 ville gjort og tenkt er rent hypotetisk, men beskrivelsen av Kyvik som en mann som handlet på basis av troen på "bevaring av nasjonal kultur, kulturkonsevatisme, moralsk tradisjonalisme og nativisme" blir temmelig søkt.

Det du prøver å gjøre, er å sverte folk med gjerninger som ligger like langt fra dem som de forhåpentlig ligger fra deg.

Og jo. Det blir fordummende. Clusteranalysen din stinker.

Konrad sa...

Tullprat.

Hvor har jeg sagt noe om nazistene?

Jeg skrev om nativisme, tradisjonalisme og nasjonalkonservativisme - det ligger klart på høyresiden etter bredt aksepterte kriterier. Nasjonalikonsverativisme er et av flere innslag i nazismen, jeg har ikke uttalt meg om nazisme eller fascisme som pakker.

Anonym sa...

Å unnlate nazistene når du snakker norsk terror blir feil, i den grad man mener at det nazistene har gjort kan klassifiseres som terror.

Nasjonalkonservatisme finner man mange steder. De fleste steder har lite med terror å gjøre, og man finner nasjonalkonservatisme langt pokker i vold ute på venstresida.

Nativisme? Vi har faktisk hatt et samisk angrep på ei bru, hvor gjerningsmannen flyktet til Canada og bad om politisk asyl. Men det blir likevel meningsløst å trekke inn i kjølvannet av 22. juli. Ser du internasjonalt, ser man urfolksromantikk og populisme mange steder, og gjerne på venstresida. Men kanskje kunne du definere hva DU legger i nativisme.

Jeg tror nesten også at du skylder å redegjøre for hva du mener med høyresiden.

Inntil videre er du for diffus. Dermed blir det slik at uansett hvilken dimmensjon du trekker frem, så finnes denne sterkere representert andre steder enn i H/FrP - og gjerne steder som har mer til felles med grupperinger som holder til til venstre for sentrum.