fredag 10. august 2012

- Få dem ut, tilbake dit de kom fra!

- De tar jobbene våre, stjæler damene våre og er fulle av faen. Få dem ut, tilbake dit de kom fra!

Dette var en utbredt holdning til innvandrere. Fra Sverige. I 1926.

"Lediggjængere og profesjonelle røvere" kalte Tønsebergs Blad de svenske innvandrerne. "7 av 100 indvaanere i Tønsberg er utlændinger. Særlig stor har invasionen været av svensker".

(fra Vi Menn nr 18 2012)


Ingen kommentarer: