lørdag 11. august 2012

Elefanten i rettssal 250

Cathrin Sandens (redaktør i Samtiden) intervjuet av Klassekampen 16.juli:

Hvordan er det mulig å ikke se ham som en politisk terrorist, tenkte Sandnes da hun hørte ham fortelle om hvordan han planla terrorhandlingene sine.

- Det kan bare være i Norge, akkurat i denne tida, at det å bombe regjeringskvartalet og utføre en massakre på sommerleiren til det statsbærende partiets ungdomsorganisasjon kan forstås som noe annet enn politisk terror, sier hun.

Sandnes synes det er synd at rettssaken mot Breivik har handlet mer om hodet hans enn om samfunnet som har formet han.

- Vi er nødt til å ta debatten om hva det er i vårt eget samfunn som har gjort ham sånn. Det hadde vært mye enklere om han helt åpenbart var psykotisk. Da kunne vi sett på handlingene hans mer som en naturkatastrofe, som noe vi ikke kunne unngått, sier Sandnes.

Hun mener Breiviks meninger til en viss grad samsvarer med holdninger som er utbredt i det norske samfunnet.

- Den ideologiske sausen gjør at vi ikke ser det helt klart, men det er noe veldig tidstypisk i Breiviks frykt. Selv om han framfører den dårlig og plumpt, er det tydelig at en del av dette har større gjenklang. 
Snart legges rapporten fra granskingskommisjonen frem og da blir fokuset i enda større grad på hva som gikk galt og hva som kunne ha vært gjort for å stoppe ABB.

Likevel kommer vi ikke utenom at ABBs voldshandling var politiske. Volden 22.juli var klart og konkret rettet mot politiske mål. Det var altså ikke rettet mot tilfeldig sivile slik klassisk terror er. De politiske målene ABB vaglte ut var også klart og konkret begrunnet. Gitt visse premisser gir begrunnelsen endog en slags mening.

Nå kan det selvsagt argumenteres at ABBs handlinger var drevet av et narsissistisk ønske om å være noe stort, om å kompensere for gapet mellom den taperen han var og det oppblåste selvbildet, om å gå over i historien som en slags helt - slik at i en annen politisk kontekst ville ABB endt opp med andre mål eller en annen ideologi. Selv om dette til en viss grad kan være riktig kommer vi ikke forbi at ABB handlet politisk i en norsk kontekst anno 2011. Han hentet sine politiske ideer fra vår tids diskurs, fra vår tids demagoger. At disse demagogene tar avstand fra vold generelt og ABBs handlinger spesielt, gjør dem ikke moralsk og politisk skyldfrie.


Elefant? Hvor? Her er ingen elefant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Breivik kommer det til å ta mange år å forstå.

Han holder opp et kjempespeil, som temmelig mange synes det er ubehagelig å se seg selv i, på så mange ulike plan.

Han er et vrengebilde av den venstreintellekturelle frihetskrigeren, så som Spania-veteranene, eller RAF-folkene. Like fanatisk, like selvoppofrende - men med totalt annerledes ideologi.

Han er personen som får rettspsykiatrien til å falle fra hverandre, og som får den ene gutten etter den annen til å si om ekspertene: men de har jo ingen klær på!

Han er fyren som setter rettsstatens prinsipper på prøve (Lex Breivik, samt diskusjonen om hvorvidt hans soning burde medføre fradømming av retten til å yttre seg offentlig, til forskjell fra andre fanger).

Han er fyren som får systemet til å "degradere" de psykiatrisk sakkyndige da man ikke likte konklusjonen - slik at det ble levert en ny konklusjon som var mer i tråd med det folket ville ha (at folket så ikke har møtt Breivik, er en annen sak).

Han er fyren som ene mann greier å få mediene og all verdens eksperter til å se ut som inkompetente og partiske på en og samme tid. Han er så fryktet at kun hans motstandere får full mediedekning, samtidig med at mediene gjør alt de kan for å rive han i filler, og ender dermed i noen henseender med å fremstå som en gigant. Hva enn som skjedde, så endte det med at ABBs motstandere gjorde seg selv små, med den konsekvens at ABB fremstod med et tilsvarende større format.

La oss i utgangspunktet kjøpe ideen om at han representerer høyreekstrem ideologi, og at vi snakker om høyreekstrem terror: Hva er implikasjonen?

Overvåking av folkets fiender? Det har vi i så fall sett en del av før. Hovedgrunnen til at dette var et problem da kommunister og raddiser ble overvåket, var at politiet ikke hadde proffe folk. Folkets ulemper kom ikke først og fremst fordi overvåkerne visste, men fordi de lekket. Har vi sett noen rapporter i det siste som tyder på at vi har et profesjonelt politi?

En ting er å overvåke imamer og deres disipler som man vet messer ut død og ødeleggelse over de vantro, over alle sionisthunder og alle sionisthundenes håndlangere, men man kan ikke overvåke enhver muslim. Dermed blir det huller i systemet ettersom smarte muslimske terrorister vet å ikke fronte seg for ekstremt - men mindre man overvåker veldig mye mer.

Det samme gjelder alle andre politiske terrorister (ja, islam er politisk). De verste nutcasene kan man overvåke, men hva med resten? Breivik var ikke nuts nok på nett til at varsellampene lyste.

Er konsekvensen at man skal overvåke så bredt at neste Breivik, som kanskje er enda mer anonym, blir tatt?

Da er man vel de facto så bredt ute at nesten alle og enhver burde overvåkes. Veganer.. De er skumle disse veganene, for ikke å snakke om peldyrmotstandere, og sameaktivister (vi har hatt et samisk terrorforsøk i Norge). Og abortmotstanderne, som vi både må beskytte samfunnet mot, og beskytte fra lidenskapelige aborttilhengerne.

Samtidig tenker jeg litt på Breivik som om han har visse likhetstrekk med diverse folk som har gjennomført skoleskytinger etc. Der er noe oppe i hodet på fyren også.

Så totalt sett ender jeg opp med at mannen skal dømmes for det han har gjort. Det skulle vi gjort om han var en muslimsk galning på vantrojakt, og det skulle vi gjort om det var en gal kommunist også.

Nå har det gått et år, og Norge har ikke kommet særlig videre. Fyren er for koko til å gi noen gjenklang. Han er for koko til at han kan brukes til guilt by association.

Kort sagt; det sirkuset som saken ble, var fullstendig bortkastet.

Konrad sa...

Du surrer fælt. Akkurat som ytret venstre leflet med autoritære regimer i Asia og Latin-Amerika (naturligvis uten DIREKTE å støtte vold og folkemord), på samme måte lefler "Fjordman" og lignende folk med autoritære/militante ideer uten DIREKTE å støtte etnisk rensing og politisk vold. Dette handler ikke om å overvåke folk for deres meninger, men om å tenke gjennom implikasjonene av en viss type demagogi. Når Kent Andersen kaller ansvarlige politikere (i Ap) for "quislinger" og "kultursvikere" er avstanden til politisk vold skremmende liten.