lørdag 11. august 2012

- Ingen knebling etter 22.juli

- Anders Behring Breivik har flyttet grensene for det vi anser som ekstremt. Nå går skillet i mindre grad på hva man mener, men om man anser vold som et legitimt argument, sier Cathrine Sandnes, redaktør i tidsskriftet Samtiden, til Klassekampen 16.juli.

 - Ronny Alte, tidligere leder av Norwegian Defence League, sa under rettssaken at det er mye lettere for han å komme til orde i mediene nå enn før 22. juli. Det er nok en sannere beskrivelse av virkeligheten enn at debatten har blitt kneblet.

Ingen kommentarer: