lørdag 25. august 2012

- Ingen moral uten Gud

Prest og doktorstudent Eskil Skjeldal har lest Peter Hitchens, Christopher Hitchens kristne lillebror (Dag og tid 13/7):

Vi nordmenn kan dermed velje bort foster av omsynet til sjølvrealisering og det gode liv. Friske born har vorte ein rett, ikkje ei gåve. Eg meiner dette er tre døme på at dersom ein fjernar gudstrua frå det offentlege medvitet, får det radikale etiske konsekvensar. Ministrar i rosetog og kollektiv Lillebjørn-Nilsen-song er søtt, men det er ingen kollektiv vilje hjå dei som styrer landet til å sjå det låge moralske nivået i andre politiske saker. Og: Vi får berre dei statsrådane vi fortener.

Resultatet var ein manglande kyrkjeleg identitet. Det same er tydeleg i Den norske kyrkja, der statskyrkjeløysinga har tømt kyrkja for evna og motet til å utfordre etisk og eksistensielt. Kyrkja endar berre som ei avdeling i det store sosialdemokratiske prosjektet. Kyrkja er ein nyttig idiot...

Den som tror at moralen og religionens plass i samfunnet bare er noe gamle skjeggete menn med gebrokkent norsk i Grønland-Tøyen-traktene ivrer for, tar altså feil.

Ikke en av muslimbrødrene, 
men kanskje en av Skjeldal-brødrene?

4 kommentarer:

raagraaum sa...

Merker meg at det snakkes om "det store sosialdemokratiske prosjektet."

Interessant, for ingen under pensjonsalder (den på 67) har vært med å stemme inn et sosialdemokratisk flertall på Stortinget.

Så hvordan vi sosialdemokrater kan ha fått til dette, eller rettere, de andre ikke har fått til å bli kvitt det på så lang tid?

Konrad sa...

Ja si det, men det har vel ikke så mye med saken å gjøre?

raagraaum sa...

Ikke annet enn at det er en mer eller mindre fast retorikk fra de såkalt kristenkonservative.

Jorunn sa...

Kirkens moral går alltid ut på å finne løsninger som gjør det mulig å kontrollere kvinner. Paven er ekstrem ved å nekte prevensjon,men det å fjerne retten til abort gir noe av det samme resultatet.
Hvis vi med moral mener menneskevennlighet,har ikke kirken så mye å skryte av. Det vet f.eks. sigøynere i Norge mye om. Ledelsen i den proteskantiske kirken i Tyskland forsikret Hitler om sin støtte. Noen av fotfolket i kirken utgjorde hederlige unntak som bekreftet regelen. Moral for kirken betyr heller ikke menneskevennlighet ved å gå inn for en bra materiell fordeling.
Definisjonen på kirkens moral er derfor: Moral er det som skal til for å holde kvinner under kontroll.