fredag 24. august 2012

- Politisk motivert

Dommerne i Oslo tingrett er ikke enig i mange av konklusjonene i den første sakkyndig-rapporten (VG nett).

- Retten savner en bredere diskusjon om Breiviks utsagn, særlig knyttet til den høyreekstreme subkulturen han tilhører, sa dommer Arntzen. Tiltalte har derimot kynisk og kaldt innrømmet at målet hans med å drepe uskyldige var politisk motivert.

- Tiltaltes uttalelser om å være en borgerkrig kan forstås i en politisk kontekst som er meningsbærende i høyreekstreme subkulturer, men retten legger til grunn at han var alene om å planlegge terrorhandlingene, leser Arntzen.

Vepsen skriver at terroristen er en beregnende, politisk terrorist med en høyreekstrem ideologi:

Dagens dom er et knusende nederlag for det allerede splittede og kaotiske miljøet av norske høyreekstremister. Terroristens handlinger er klistret til den ideologien de bekjenner seg til, og det er et poeng som neppe bidrar til å øke oppslutningen om en allerede liten og marginalisert skare.
Dette er en dårlig dag for folk som Fjordman, Bruce Bawer, Arne Tumyr og en rad andre såkalte "innvandringskritikere" eller "islamkritikere". Da overrasker det ikke at Fjordman furter.

Ingen kommentarer: