søndag 2. desember 2012

ABBs pris

Kapital (nr 17 i år) har regnet gjennom hva ABB og 22.juli har kostet stat og kommune:

  • Etterforskningen 275 mill
  • Rettssaken 194 mill
  • Fengselsopphold 140 mill kr
  • Erstatningsoppgjør (ofrene) 1200 mill kr
  • Opprydning etter bomben 800 mill kr
  • Nytt regjeringskvartal 8.000 mill kr*
  • Midlertidige lokaler for departementene 4.000 mill kr*
  • Diverse 600 mill kr
 Sum: 15.200 mill kr. (15,2 milliarder)

*Kostnadene ved nye/midlertidige lokaler for departementene er lavt anslått til totalt 12 mrd kr. Sannsynligvis langt mer

Ingen kommentarer: