lørdag 15. desember 2012

- Norwegian Defence Leauge er ikke rasister

Ja, det understreket lederen på NRK radio i dag. Vi får tro ham når han sier det, men jeg tviler mer på deres venner EDL:


Og som kjent er kulturmarxister om mulig enda verre enn svartmuskede musulmaner.

Ingen kommentarer: