torsdag 13. desember 2012

Ja, disse innvandrerne!

Flest med lang utdanning blant innvandrerne

10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen. Nesten 7 200 innvandrere i alderen 30-66 år har fullført en doktorgrad. Dette utgjør en andel på over 2 prosent av innvandrerne i denne aldersgruppen. Blant den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er andelen med doktorgrad under 1 prosent.

(fra SSB)

Professor-Ali eller Taxi-Ali?
 

Ingen kommentarer: