søndag 2. desember 2012

Landssvikoppgjøret tar aldri slutt

Arvid Bryne er ute med ny bok der blant annet Oliver Langeland er omtalt, fra intervju med Bryne i Klassekampen 13/11:

- Han [Langeland] ble tiltalt for å ha kritisert norske myndigheter i boka «Dømmer ikke» fra 1948. Her langer han ut mot Nygårdsvold-regjeringen som styrte landet i perioden før 1940, for han mente de ikke gjorde nok for å forsvare Norge mot fiendtlige styrker. I tillegg kritiserte Langeland Gerhardsen-regjeringens rettsoppgjør etter krigen, som han mente var en prosess uten prinsippet om likhet for loven, sier Bryne, som ikke legger skjul på at han deler mange av de kritiske synspunktene til sitt biografiske objekt.

- Men hvordan kunne Langeland gå fra å være krigshelt til å bli syndebukk på så kort tid?

- Fordi han var livsfarlig for regjeringen Gerhardsen. Langeland mente at de egentlige landssvikerne gikk fri, og han påpekte blant annet at det var «gode nordmenn» som hadde vært med på å berede grunnen for tyskerne, blant annet gjennom å sørge for infrastruktur til de militære anleggene. 

Les også om Toralv Fanebust.

Ingen kommentarer: