søndag 2. desember 2012

Formuesskatt for likhet

Norge har i stor grad et velfungerende skattesystem, men systemet har en brist ved at arbeidsinntekt skattes hardere enn kapitalinntekt. Formuesskatten bidrar til å redusere denne skjevheten. Men formuesskatten har en innretning som vrir ressurser bort fra verdiskaping og inn i dyre eiendommer.

Dette skriver professor Karen-Helene Ulltveit-Moe i DN 30/11. Professoren vil altså beholde formuesskatten som prinsipp, men justere den for å øke treffsikkerheten.

Nei, hun er ikke kommunist.

Ingen kommentarer: