mandag 3. desember 2012

Trailer til begjær

CargoNet legger ned sin daglige rute mellom Oslo og Malmö. Dermed er det ingen faste godstog inn og ut av Norge, melder NRK.

Selv om CargoNets beslutning er resultat av stadig mindre volum og lønnsomhet over lengre tid, er dette en oppsiktsvekkende nyhet. Ikke fordi akkurat denne godsruten er så interessant, men fordi dette er nok et tegn på at traileren seirer over toget. Mens motorveiene bygges ut på begge sider av grensen, er jernbanetraseen den samme som for 100 år siden. Motorveistrekningene på E6 kan alltids svelge noen unna flere trailere, men mer gods på trailer inn i Norge betyr mer gods på trailer langs norsk veier. Når godset først er lastet på trailer går den naturligvis på trailer frem til bestemmelsesstedet i Bergen, Ålesund eller Trondheim. Omkring 25 % av trafikken på disse fjellovergangene er tungtransport, men vogntog er 10-50 ganger vekten av personbils slik at målt i tonn er praktisk tall all trafikken langtransport av gods. Vogntogene fyller altså opp og kjører i stykker de smale norske veiene. Samtidig går jernbanen parallelt med E6 og riksvei 7. Ikke minst ligger sjøen der, gratis i bruk er den også, man trenger bare en kai å legge til..

Ta heller toget.

Ingen kommentarer: